Функционалноста „Е-распоред“ ќе биде достапна наскоро.

Таа ќе понуди ефикасно и ефективно креирање, информирање и организирање на онлајн часови меѓу наставникот и ученикот.