ПРИРАЧНИК: УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНКЛУЗИВНИТЕ ПРАКТИКИ ВО РАНОТО ДЕТСТВО

Драги воспитувачи, во склоп на оваа секција од колективниот портал ЕДУИНО ќе го најдете прирачникот за воспитувачи и стручни соработници на темата „Унапредување на инклузивните практики во раното детство”. Прирачникот е наменет да ви помогне во унапредување на инклузивните практики во предучилишните установи со цел обезбедување услови во кои сите деца ќе имаат еднакви можности во процесот на раното учење.

Преземи го прирачникот