Дигитални алатки за подобро спроведување на онлајн настава
Креирање на прашања во текст документ (.txt) и додавање (импортирање) на повеќе прашања одеднаш во тест/квиз на НПДУ
Видеото е наменето за наставниците, за олеснување на работата при креирање на банка/библиотека на прашања и пополнување на базата со прашања кои што можат подоцна да се додаваат во тестовите/квизовите креирани од наставниците. Бланко текст документи со прашања за квиз на НУПД: https://bit.ly/3mMwL2s или https://bit.ly/386SWfB
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Како успешно да го поставите и модерирате вашиот онлајн час? (наставници)
Во ова видео, ќе се запознаеме со сите можности што ги нуди онлајн часот, како и некои новости кои се додадени од страна на Microsooft Teams

 • Објаснување на разликите помеѓу оптворен онлајн час и онлајн час за определена група
 • Објаснување за кои можности ги има наставникот како модератор на Microsoft Teams online час
 • Најдобри практики и подесувања пред и после започнувањето на часот
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Креирање и припремање на тест (Quiz) во Microsoft Forms (за наставници)
Во ова видео ќе се запознаеме со начинот на креирање и припремање на тест (Quiz) и видови на прашања кои можат да Ви користат во Microsoft Forms за наставници, кој што подоцна може да се испрати како директен линк до учениците или да се постави и зададе во Microsoft Teams во (Assignments).
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Креирање и задавање на тест (Quiz) и работна задача (Assignment) во Microsoft Teams (за наставници)
Во ова видео ќе се запознаеме со тоа како да се постави и зададе тест (Quiz) (претходно креиран во Microsoft Forms ) како и преглед и оценување на решен тест (Quiz), креирање и прегледување на работна задача (Assignment), сумирање на постигнатите резултати од работните задачи и тестови во алатката Grades.
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Поставки за преземање на контрола и менаџирање на Вашиот онлајн час на Microsoft Teams
Препорачани поставки кои што секој наставник треба да ги има при самото креирање на онлајн-час на платформата Microsoft Teams, за преземање на контрола, превенирање и спречување на проблеми.
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Користење на дигиталната алатка „Kahoot“
Во ова видео се запознаваме со бесплатната дигитална алатка „Kahoot“ којашто служи за креирање на интерактивни квизови кои вашите ученици може да ги одговораат во реално време. Алатката исто така помага во креирање на прашалници, квизови и ја олеснува дискусијата помеѓу вас и вашите ученици. Ова е една лесна и интересна дигитална алатка за забава и учење којашто, се надеваме, ќе најде место во вашиот следен час.
Подготвено од

Перo Сарџоски, директор на настава и основач – Пегагус ЕЛС

Едукативен квиз креиран со дигиталната алатка „Kahoot“
Во ова видео може да погледете пример на едукативен квиз кој е креиран со дигиталната алатка „Kahoot“, како тој се одвива и како може учениците активно да учестуваат во квизот.

Подготвено од

Перo Сарџоски, директор на настава и основач – Пегагус ЕЛС

Користење на „Quizlet“, серија на алатки и картички за учење
Во ова видео се запознаваме со можностите кои ги нуди дигиталната алатка „Quizlet“. Ќе зборуваме повеќе за креирање на интерактивни картички и игри за учење како и начинот на интеграција на „Quizlet“ за потребите на вашиот следен онлајн час.

Подготвено од

Перo Сарџоски, директор на настава и основач – Пегагус ЕЛС

Употреба на дигиталната алатка „Quizlet“
Во ова видео може да погледете пример за употреба на дигиталната алатка „Quizlet“ и како тој може да се спроведе во наставата за активно учество на учениците.
Подготвено од

Перo Сарџоски, директор на настава и основач – Пегагус ЕЛС

Користење на „Wordwall“, алатка за креирање активности, интерактивни игри и квизови
Во ова видео се запознаваме со алатката „Wordwall“ која е пригодна за презентирање на теми и проверка на знаења по секој предмет од наставната содржина, а е наменета за ученици од повисоките одделенија.

Подготвено од

Перo Сарџоски, директор на настава и основач – Пегагус ЕЛС

Користење на „Zoom“, видео конференциска алатка за онлајн настава
Во ова видео се запознаваме со видео конференциската алатка „Zoom“ за реализирање на онлајн настава во реално време преку аудиовизуелна интеракција помеѓу наставниците и учениците, со можност за споделување на екранот, користење на табла за презентација, поделба на учениците по групи и уште неколку различни можности.

Подготвено од
Перo Сарџоски, директор на настава и основач – Пегагус ЕЛС
Дигитални алатки за подобро спроведување на онлајн настава (за родители)
Запознавање со Microsoft Teams – за родители (преку компјутер)
 • Начини на инсталација и влез во апликацијата МС Тимс
 • Запознавање со сновните мениа и работна површина во МС Тимс
 • Основни поставки на профилот
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Запознавање со Microsoft Teams за родители (преку телефон)
 • Начини на инсталација и влез во апликацијата МС Тимс
 • Запознавање со основните алатки и работна површина во МС Тимс
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Топ 5 работи на кои треба да внимавате, за полесно користење на Microsoft Teams (за родители)
Во ова кратко видео се потенцирани топ 5 работи на кои треба родителите/учениците да внимаваат, за полесно користење на Microsoft Teams

 1. Како да ги проверите последните активности
 2. Совети за каде да пишувате пораки (приватен чет, чет креиран од онлајн часот)
 3. Исклучување на непотребните известувања од чет пораките
 4. Проверување на последните активности во предметите
 5. На што треба да обрнете внимавате при влегување, и за време на онлајн часот
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Далечински пристап и техничка помош од страна на наставник со помош на TeamViewer (за родители / ученици)
Во ова видео ќе се запознаеме со начинот на кој што наставникот може да ви помогне во техничките проблеми на вашиот уред (компјутер/телефон) со далечински пристап со помош на TeamViewer.

 1. Запознавање со TeamViewer
 2. Download и инсталација на TeamViewer на компјутер и на телефон
 3. Упатство за користење на TeamViewer
 4. Препораки за сигурност
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Упатства за работа во Microsoft teams за учење на Вашето дете (за родители)
Во ова видео ќе се запознаеме со Microsoft Teams и како да го користиме Microsoft Teams во насока на учење на Вашето дете.

 1. Основни поставки
 2. Влегување и работа во наставниот предмет (ѕид на предметот, поставување на папки и документи, работни задачи и тестови)
 3. Комуникација со наставник или ученик во чет
 4. Начини на влегување на онлајн час и мени со алатки за онлајн часот
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Испраќање на домашна/работна задача до наставникот од компјутер. (за родители/ученици)
Ова видео е наменето за учениците/родителите, со цел да им помогне во совладување на сите чекори, за успешно испраќање на домашна/работна задача од компјутер, доколку наставникот има зададено домашна/работна задача на Националната Платформа за Учење на Далечина НПУД
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Испраќање на домашна/работна задача до наставникот од телефон/смартфон. (за родители/ученици)
Ова видео е наменето за учениците/родителите, со цел да им помогне во совладување на сите чекори, за успешно испраќање на домашна/работна задача од телефон/смартфон, доколку наставникот има зададено домашна/работна задача на Националната Платформа за Учење на Далечина НПУД.
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Видеоупатства за снимање на видео лекции за Е-училница и Е-занимална
Видео упатство – Како да инсталирате OBS софтвер за снимање на видео?
Во ова видео е објаснето користењето на дигиталните упатства за снимање на видео, како и начинот на симнување, инсталирање и употреба на OBS програмата за снимање на вашите видео лекции.
Подготвено од

Александар Лазовски, проект менаџер – СмартАп

Насоки за снимање на видео лекции – Најчести грешки, проблеми и како да ги решите
Како до содржински подобра видео лекција и како до технички подобро видео? Во ова видео слушнете неколку работи кои треба да ги проверите пред испраќање на вашата видео лекција со цел да има подобар квалитет.
Подготвено од

Александар Лазовски, проект менаџер – СмартАп

Видео упатство – Поставување на обележан курсор 
Во склоп на ова видео слушнете за опцијата и користењето на обележан, highlighted cursor (маус). Оваа алатка ќе ви користи за време на предавањата каде ќе имате потреба да потенцирате и покажете одреден дел на презентацијата, како што е дел од географска мапа, хемиско соединение и слично.
Подготвено од

Александар Лазовски, проект менаџер – СмартАп

Видео упатство – Подесување на PowerPoint & OBS, во случај на црн екран
Согласно техничките проблеми кои се случуваат во програмот за снимање на видео лекции, во ова видео слушнете ги најчестите проблеми како што се подесување на презентација PowerPoint и црн екран на OBS, и како да ги решите на брз начин.
Подготвено од

Александар Лазовски, проект менаџер – СмартАп

Насоки за организирање на дигитални активности
Насоки за организирање на дигитални активности
Во ова видео, дознајте како да организирате дигитална работилница, со сите потребни аспекти за планирање, спроведување и промоција. Погледнете и неколку предлози за теми и дигитални работилници кои може да ги организирате со вашите ученици.
Подготвено од

Македонски центар за граѓанско образование, со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Проект: Меѓуетничка интеграција на младите во образованието имплементиран

Приспособување на видеолекции и материјали за деца со попреченост
Како да приспособите материјали за деца со попреченост (дел 1)
Преку ова видео дознајте како соодветно да приспособите текст или содржина за ученици со попреченост, при што ќе обрнете внимание на фонтот и неговата големина, како и на бојата и контрастот на позадината, со цел успешно и активно да ги вклучите сите ученици во програмата која ја спроведувате.
Подготвено од

специјален едукатор и рехабилитатор, Марија Велиновска Велковска

Како да приспособите материјали за деца со попреченост (дел 2)
Преку ова видео, дознајте како соодветно да приспособите материјали за ученици со попреченост кога употребувате слика којашто содржи повеќе бои, анимација и нејзино приспособување кон пристапна визуелна илустрација со детали коишто може да ги следат сите ученици.
Подготвено од

специјален едукатор и рехабилитатор, Марија Велиновска Велковска