Funksionaliteti “E-orar” do të jetë i qasshëm së shpejti.

Ajo do të ofrojë krijimin efektiv dhe efiçent, informim dhe organizim të orëve onllajn ndërmjet arsimtarit dhe nxënësit.