Funksionaliteti “Paraqitu” do të jetë i qashëm së shpejti.