Mirëqenia emocionale në kohën e Kovid 19
Të kuptuarit e emocioneve tona në kohën e KOVID 19
Në këtë video bisedojmë më shumë për t’i kuptuar dhe për t’i pranuar ndjesitë tona rreth situatës së re të krijuar me virusin Kovid 19. Në video janë përfshirë edhe disa këshilla për atë se çfarë mund të bëjmë për ta patur më të lehtë në këto momente.
Përgatitur nga

Psikiatër i fëmijëve, dr. Marija Raleva

Të kuptuarit e stresit dhe ndjenjave të brengosjes, mërzisë dhe frikës (kushtuar fëmijëve)
Në këtë video mëso më shumë për atë se çfarë është stresi, si lidhet i njëjti me brengosjen, mërzinë dhe frikën. Dëgjoni disa këshilla për lehtësimin e kësaj gjendjeje, të cilat dr. Marija Raleva drejtpërdrejt i adreson tek fëmijët.
Përgatitur nga

Psikiatër i fëmijëve, dr. Marija Raleva

Të kuptuarit e stresit dhe frikës dhe si ndikojnë të njëjtat mbi mendjen, trupin dhe sjelljen tonë (kushtuar adoleshentëve)
Në këtë video mësoni për brengat dhe vështirësitë të cilat na ndodhin, si ndikojnë të njëjtat mbi disponimin tonë, por edhe për mënyra të suksesshme për përballje me vështirësitë që paraqiten në këtë kohë të luftës me koronavirusin.
Përgatitur nga

Psikiatër i fëmijëve, dr. Marija Raleva

T5 këshilla si ta përballojmë më lehtë frikën, nervozën dhe stresin (kushtuar adoleshentëve)
Në këtë video dëgjoni 5 këshilla për atë se si mund ta ulni stresin dhe brengat gjatë izolimit dhe distancës fizike.
Përgatitur nga

Psikiatër i fëmijëve, dr. Marija RalevaStimulim i të folurit
Kahje dhe aktivitete për stimulim të të folurit tek fëmija në moshë nga 3 dhe 4 vjeç
Këqyrni disa kahje të cilat mund t’i realizoni në shtëpinë tuaj për ta stimuluar të folurit tek fëmija juaj dhe disa ushtrime për aparatin e të folurit, për zhvillim të të folurit ekspresiv dhe artikulimit të drejtë të tingujve.
Përgatitur nga

Logopedi klinik, Dragana Dojçinovska