ambassador image
Akesandar Cvetkoski
Arsimtar i mësimit klasor
SHFK "Kosta Racin" - Bërvenicë
Motivimi im janë fëmijët, qasja e tyre në një arsim më të mirë. Ju rekomandoj arsimtarëve tjerë të bashkohen me ekipin e portalit EDUINO, sepse sa më shumë që të jemi, aq më të suksesshëm do të jemi.
Njihuni me EDUINO Ambasadorët tanë
PYETJE DHE PËRGJIGJE
Kush jeni ju? Si do ta përshkruani veten si edukatore?
Aleksandar Cvetkoski, SHFK "Kosta Racin", f. Bërvenicë, mësuese i klasave të ulëta. Novator, gjithmonë i gatshëm për të zgjeruar dhe dhënë njohuritë e tij.
Ndani praktikën tuaj më të mirë në arsim (ajo që ju bën një edukatore siç jeni sot).
Ka shumë gjëra, por unë do të veçoj faktin që përmes video-leksioneve, me ndihmën e EDUINO-s, kam realizuar procesin edukativo-arsimor nga distanca.
Cili ishte motivi dhe përkushtimi juaj për kontributin e madh për portalin EDUINO dhe çka u rekomandoni edukatorëve tjerë?
Motivimi im janë fëmijët, qasja e tyre në një arsim më të mirë. Ju rekomandoj edhe arsimtarët e tjerë të bashkohen me ekipin e EDUINO-s, sepse sa më shumë që të jemi, aq më të suksesshëm do të jemi.
Si e shihni ardhmërinë e arsimit si EDUINO Ambasador?
Të ardhmen e arsimit e shoh në një nivel të lartë. Një e ardhme të mbushur me shumë sukses dhe qasje në arsimin cilësor.
Çfarë përbën për ju EDUINO?
Për mua, EDUINO është një familje, një ekip, një bibliotekë nga e cila çdo nxënës mund të fitojë njohuri të reja.
Përfundoni fjalinë: EDUINO është_____________
Thesar!
NJIHUNI ME
AMBASADORËT TJERË TË PLATFORMËS EDUINO
ambassador image
Emilija Stojanovska
Të jesh Eduino Ambasador është një mundësi për t’i treguar publikut se në vendin tonë ka shumë mësimdhënës kualitativ që e punojnë punë e tyre shkëlqyeshëm.
ambassador image
Marija Bogatinovska
Më tërhoqi vetë koncepti i EDUINO, fakti që kishim mundësinë të bënim diçka që do të mbetej si vlerë e qëndrueshme si për nxënësit, po ashtu edhe për kolegët tanë.
ambassador image
Nezir Tairi
Mundohem të jem sa më afër fëmijëve, shpesh u them të më konsiderojnë si mikun e tyre që di pak më shumë se ata.