ambassador image
Valentina Gavrilloska
Pedagog
IPKF i KQ-së "Rade Jovçevski Korçagin - Shkup
Motivi ishte t'ua zbukurojmë ditën fëmijëve në kohë pandemi, t'i edukojmë prindërit dhe të bashkojmë familjen në kohën e sotme dinamike. Arsimtarëve të tjerë ju rekomandojmë të përfshihen në përgatitjen e lojërave dhe aktiviteteve për të pasuruar bibliotekën e lojërave.
Njihuni me EDUINO Ambasadorët tanë
PYETJE DHE PËRGJIGJE
Kush jeni ju? Si do ta përshkruani veten si edukatore?
Valentina Gavriloska - pedagog i diplomuar, e punësuar në "Rade Jov çevski - Korçagin" si edukator mentor. Në punën time të përditshme me fëmijët, gjithmonë përpiqem t'i vendos para situatave problematike, duke u përpjekur të marr përgjigjen dhe zgjidhjen e problemit nga vetë fëmijët, në mënyrë që t'i inkurajoj ata të mendojnë të pavarur. Unë e përdor lojën çdo ditë si një metodë për të mësuar dhe zhvilluar aftësi të ndryshme. Unë dua të zhvilloj kreativitetin tek fëmijët përmes demonstrimit tim, duke zgjedhur zgjidhje të ndryshme kreative.
Ndani praktikën tuaj më të mirë në arsim (ajo që ju bën një edukatore siç jeni sot).
Si edukator me 33 vjet përvojë pune, përveç lojërave të përditshme dhe aktiviteteve me fëmijë, kam realizuar shumë aktivitete plotësuese, siç janë: përgatitja e skenografive për shfaqje, nga të cilat do ta veçoj Skenën e Madhe në OBM, pastaj pikturimin e mureve dhe kanavacave në kopshtin e fëmijëve, shfaqje me fëmijë etj. Përgatitja e shfaqjes teatrale me fëmijë nga 4 deri në 5 vjeç do të mbetet në kujtesën time për kohën më të gjatë, për të cilën jam veçanërisht krenare.
Cili ishte motivi dhe përkushtimi juaj për kontributin e madh për portalin EDUINO dhe çka u rekomandoni edukatorëve tjerë?
Motivimi ishte t'ua zbukuroj ditën e fëmijëve në kohë pandemie, t'i edukoj prindërit dhe t'i bashkoj familjet në kohën e sotme dinamike. U sugjeroj edukatorëve të tjerë të marrin pjesë në bërjen e lojërave dhe aktiviteteve për të pasuruar bibliotekën e lojërave.
Si e shihni ardhmërinë e arsimit si EDUINO Ambasador?
Shpresoj që edukimi dhe arsimi parashkollor të ngrihet në nivel më të lartë, sepse kopshtet nuk janë vetëm vende për t'u kujdesur për fëmijët.
Çfarë përbën për ju EDUINO?
Një mundësi për të treguar funksionin dhe punën e vërtetë të kopshteve. Një vend ku mund të mësosh më shumë. Një vend ku mund të kontribuoni në edukimin dhe arsimin parashkollor. Një vend për të shkëmbyer përvoja.
Përfundoni fjalinë: EDUINO është_____________
/
NJIHUNI ME
AMBASADORËT TJERË TË PLATFORMËS EDUINO
ambassador image
Emilija Stojanovska
Të jesh Eduino Ambasador është një mundësi për t’i treguar publikut se në vendin tonë ka shumë mësimdhënës kualitativ që e punojnë punë e tyre shkëlqyeshëm.
ambassador image
Sonja Apostolovska - Trajkovska
Nuk është më e mirë se sa të jetosh në botën e sotme të digjitalizimit dhe t’i në dispozicion të gjitha përmbajtjet që i mëson si nxënës.
ambassador image
Elizabeta Teodosievska
Ardhmërinë e arsimit, si Eduino Ambasador e shoh në mundësinë që mësimdhënësi të krijojë një klasë bashkëkohore, ku nxënësi i ka të gjitha mundësitë për të hulumtuar