ambassador image
Vesna Pupuçovska
Arsimtar i mësimit klasor
SHFK "Aleksandar Turunxhev" - f. Kukureçan
Për mua, EDUINO ishte një mundësi për të afruar përmbajtjet me një numër më të madh nxënësish gjatë mësimit në internet, për t'u siguruar atyre një mënyrë tjetër të mësimdhënies, më interesante për ta, në një kohë që u përshtatet atyre. Gjithashtu, edhe si mjet që mësuesit e tjerë do ta përdorin në punën e tyre.
Njihuni me EDUINO Ambasadorët tanë
PYETJE DHE PËRGJIGJE
Kush jeni ju? Si do ta përshkruani veten si edukatore?
Vesna Pupuchovska, SHFK "Aleksandar Turundxhev" - f. Kukurecan, Manastir. Unë punoj si mësuese e klasave të ulëta SHP të fshatit Kërklino në Manastir. Deri më tani kam punuar në klasa të kombinuara me numër të ndryshëm klasash, duke filluar me 3 klasë, por edhe pas 3 vitesh me 4 dhe 5 klasë.
Ndani praktikën tuaj më të mirë në arsim (ajo që ju bën një edukatore siç jeni sot).
Mundësia për ta bërë mësimin interesant për nxënësit, për t'i motivuar, për t'i sjellë më afër asaj që nuk dinë, por që janë të interesuar të dinë, për t'i inkurajuar ata që të kërkojnë, të hulumtojnë, të duan të mësojnë dhe të zbatojnë atë që e kanë mësuar.
Cili ishte motivi dhe përkushtimi juaj për kontributin e madh për portalin EDUINO dhe çka u rekomandoni edukatorëve tjerë?
Për mua, EDUINO ishte një mundësi për të afruar përmbajtjet me një numër më të madh nxënësish gjatë mësimit në internet, për t'u siguruar atyre një mënyrë tjetër të mësimdhënies, më figurative dhe më interesante për ta, në një kohë që u përshtatet atyre. Gjithashtu, edhe si mjet që mësuesit e tjerë do ta përdorin në punën e tyre.
Si e shihni ardhmërinë e arsimit si EDUINO Ambasador?
Arsim bashkëkohor, i cili synon që nxënësin, së bashku me mësuesin, si një person qendror që zbaton mësimdhënien dhe siguron mundësi që nxënësit të mësojnë në mënyrë efektive përmes aktiviteteve interesante për të zhvilluar aftësitë e tyre përmes hulumtimit, zbulimit, krijimit.
Çfarë përbën për ju EDUINO?
Partner në punë, ndarje idesh, mënyra se si nxënësit përdorin një burimi të ri të të mësuarit. Kam mësuar të përdor mjete të caktuara që nuk i kisha përdorur më parë.
Përfundoni fjalinë: EDUINO është_____________
Dije / bashkëpunim.
NJIHUNI ME
AMBASADORËT TJERË TË PLATFORMËS EDUINO
ambassador image
Marija Bogatinovska
Më tërhoqi vetë koncepti i EDUINO, fakti që kishim mundësinë të bënim diçka që do të mbetej si vlerë e qëndrueshme si për nxënësit, po ashtu edhe për kolegët tanë.
ambassador image
Fatime Bexheti - Durmishi
Qëllimi më i lartë në ekzistencën e njeriut është ndërtimi i së ardhmes, dhe çelësi i saj janë gjeneratat e reja.
ambassador image
Marija Mostro
Kam një marrëdhënie të drejtpërdrejtë me nxënësit, e cila bazohet, mbi të gjitha, në mirëkuptimin dhe respektin reciprok.