ambassador image
Elena Todorovska
Arsimtar i arsimi dhe edukimi parashkollor
Kopshti i fëmijëve "Rade Jovçevski - Korçagin" - Shkup
Si nënë, edukatore, një person që i do fëmijët jashtëzakonisht shumë, çdo ditë ju kushtoj vëmendje dhe kujdes të vegjëlve dhe vë lidhje dhe ndërveprime të fuqishme në mënyrë që fëmijët të më përjetojnë si një person që nxit besim, i cili i dëgjon dhe i respekton ata, dhe në të njëjtën kohë i mëson dhe i edukon ata të jenë më të mirë dhe më të suksesshëm.
Njihuni me EDUINO Ambasadorët tanë
PYETJE DHE PËRGJIGJE
Kush jeni ju? Si do ta përshkruani veten si edukatore?
Quhem Elena Todorovska. Punoj në kopshtin "Rade Jovçevski - Korcagin" në Shkup si mësues i arsimit parashkollor. Do ta përshkruaja veten si një edukatore që ua mëson fëmijëve aftësitë jetësore, pjekurinë emocionale dhe sigurinë.
Ndani praktikën tuaj më të mirë në arsim (ajo që ju bën një edukatore siç jeni sot).
Si nënë, edukatore, person që i do fëmijët jashtëzakonisht shumë, çdo ditë ju kushtoj vëmendje dhe kujdes të vegjëlve dhe vë lidhje dhe interaksione të fuqishme në mënyrë që fëmijët të më përjetojnë si një person që u krijon siguri, i cili i dëgjon dhe i respekton, dhe në të njëjtën kohë i mëson dhe i edukon ata të jenë më të mirë dhe më të suksesshëm.
Cili ishte motivi dhe përkushtimi juaj për kontributin e madh për portalin EDUINO dhe çka u rekomandoni edukatorëve tjerë?
Për mua, motivi i vetëm janë fëmijët. Kur punoni me fëmijë, jeni të përvetësuar nga zemra e çdo fëmije. Unë i shoh fëmijët si thesarin tonë më të madh, në të cilin duhet të investojmë shumë, sepse ata janë e ardhmja jonë, gjithçka e jona. Ne si edukatorë të tyre gjithmonë mendojmë për nevojat e fëmijëve dhe japim maksimumin tonë në mësimin dhe zhvillimin e hershëm të procesit edukativo-arsimor.
Si e shihni ardhmërinë e arsimit si EDUINO Ambasador?
E ardhmja e arsimit varet nga të gjithë ne. Për të pasur fëmijë më të lumtur, duhet të përmirësojmë kushtet dhe mënyrat e të mësuarit. Të gjithë duhet të përfshihemi në procesin arsimor, veçanërisht te moshat më të reja, që të mund të rriten në njerëz të pjekur emocionalisht, të cilët duan, respektojnë dhe janë mirënjohës. Modernizimi duhet ta konsumojmë me qëllim dhe në mënyrë të matur në mënyrë që të mos i humbim vlerat ndërpersonale. Është mirë të fillojmë të krijojmë përmbajtje edukative që do t’u ndihmojë fëmijëve dhe prindërve si një mjet arsimor.
Çfarë përbën për ju EDUINO?
EDUINO për mua është një platformë për rritjen arsimore dhe zhvillimin e fëmijëve. U - unike dhe edukative, Sh – shoqërore digjitale, M – mësimore, L – lozonjare, Sh - shkencore, P – program arsimor.
Përfundoni fjalinë: EDUINO është_____________
Edukimi.
NJIHUNI ME
AMBASADORËT TJERË TË PLATFORMËS EDUINO
ambassador image
Fatime Bexheti - Durmishi
Qëllimi më i lartë në ekzistencën e njeriut është ndërtimi i së ardhmes, dhe çelësi i saj janë gjeneratat e reja.
ambassador image
Qemajledin Emini
Tani kemi shumë mundësi për të përmirësuar arsimin, por kërkesat sot janë më të mëdha, që do të thotë se puna mbetet përparësi për rezultate të mira.
ambassador image
Emilija Stojanovska
Të jesh Eduino Ambasador është një mundësi për t’i treguar publikut se në vendin tonë ka shumë mësimdhënës kualitativ që e punojnë punë e tyre shkëlqyeshëm.