ambassador image
Zorica Parmaçka Velinski
Arsimtar i arsimtari gjuhës maqedonase
SHFK "Shën Kirili dhe Metodi" - f. Illovicë
EDUINO për mua është portal, një bazë të dhënash që bashkon shumë pjesëmarrës në arsim dhe mësimin e sotëm në distancë, dhe në këtë proces marrin pjesë mësuesit, nxënësit dhe prindërit.
Njihuni me EDUINO Ambasadorët tanë
PYETJE DHE PËRGJIGJE
Kush jeni ju dhe si do ta përshkruanit veten si edukator?
Quhem Zorica Parmaça-Velinski dhe ligjëroj gjuhën maqedonase në SHFK "Shën Kirili dhe Metodi ”në IIlovica, komuna e Bosilovës. Si arsimtar, përpiqem t'i bëj nxënësit ta duan dhe ta respektojnë gjuhën e tyre amtare, të përdorin gjuhën letrare sa më shpesh të jetë e mundur në komunikimin e përditshëm dhe të fitojnë shprehi të të menduarit kritik.
Ndani praktikën tuaj më të mirë në arsim, çfarë ju bën një edukator siç jeni sot.
I udhëzoj nxënësit që sa më shumë të arrijnë vetë te njohuritë përmes pyetjeve, t’i lidhin njohuritë e fituara më parë me njohuritë e reja dhe t'i zbatojnë ato në jetën e përditshme. Fëmijët e sotëm janë më temperamentë, më dinamik në dallim nga ne kur ishim nxënës, dhe kjo është arsyeja pse çdo orë mësimi duhet të jetë më ndryshme dhe më interesante se ora e mëparshme. Doja ta dija se për çdo ditë, për çdo vit, siç thonë ata: "Panta rei", ose: "Gjithçka rrjedh, gjithçka ndryshon".
Cili ishte motivimi dhe përkushtimi juaj për kontributin e madh të portalit EDUINO dhe çfarë ju rekomandoni të tjerëve?
Unë isha i motivuar nga fakti që në një moment të gjithë u ndjemë sikur ishim në një situatë të pashpresë, si mësuesit, nxënësit dhe prindërit, dhe unë doja ta lehtësoja atë situatë në një farë mënyre. Le ta bëjmë portalin, bazën e të dhënave, për ta bërë më të lehtë për mësuesit dhe nxënësit qasjen në informacionin digjital dhe në leksione.
Ju si EDUINO-ambasador, si e shihni të ardhmen e arsimit?
Arsimi është përmirësuar dhe do të përmirësojë cilësinë e tij dhe mënyrën e komunikimit në trekëndëshin mësues-nxënës-prind përmes komunikimit digjital dhe mësimit në distancë. Me ndryshimet dhe drejtimet e tij, do t'i ndihmojë nxënësit me njohuritë e tyre të gjenden dhe t'u përgjigjen nevojave moderne dhe globale në botë duke zbatuar njohuritë e tyre në jetën e përditshme. Ka disa mangësi, por do të përpiqemi t'i eliminojmë në të ardhmen.
Çfarë është EDUINO për ju?
EDUINO për mua është një portal, një bazë të dhënash që bashkon shumë pjesëmarrës në arsim dhe mësimin e sotëm në distancë, dhe në këtë proces marrin pjesë mësuesit, nxënësit dhe prindërit.
Mbarojeni fjalinë: EDUINO është _____________
Kolektivitet.
NJIHUNI ME
AMBASADORËT TJERË TË PLATFORMËS EDUINO
ambassador image
Nezir Tairi
Mundohem të jem sa më afër fëmijëve, shpesh u them të më konsiderojnë si mikun e tyre që di pak më shumë se ata.
ambassador image
Zorica Adamçevska
Me hapa të vegjël drejt ndryshimeve të mëdha! Mësuesi i motivuar ka zgjidhje edhe për atë që duket e pamundur!
ambassador image
Akesandar Cvetkoski
Të ardhmen e arsimit e shoh në një nivel të lartë. Një të ardhme të mbushur me shumë sukses dhe qasje në arsim cilësor.