ambassador image
Shemsije Ajdari
Arsimtar i mësimit klasor
SHFK "7 Marsi" - f. Çellopek
Dua t'u ndihmojë nxënësve, veçanërisht në kohë pandemie, që më lehtë t'i përvetësojnë dhe kuptojnë njësitë mësimore. Të gjithë, sipas aftësive të tyre, të bëjnë më të mirën e tyre dhe të punojnë me nxënësit.
Njihuni me EDUINO Ambasadorët tanë
PYETJE DHE PËRGJIGJE
Kush jeni ju? Si do ta përshkruani veten si edukatore?
Shemsije Ajdari, shkolla fillore "7 Mart", Çelopek. Јetoj në fshatin Çelopek. Unë jam mësuese në klasë dhe kam përvojë mbi 21 vjeçare.
Ndani praktikën tuaj më të mirë në arsim (ajo që ju bën një edukatore siç jeni sot).
Përvojë pune me nxënës, përdorim të mirë të mjeteve elektronike gjatë ligjerimit dhe mësimit.
Cili ishte motivi dhe përkushtimi juaj për kontributin e madh për portalin EDUINO dhe çka u rekomandoni edukatorëve tjerë?
Të ju ndihmojmë nxënësve, veçanërisht gjatë periudhës së pandemisë, për ta bërë më të lehtë përvetsimin dhe ti kuptojnë njësitë mësimore. Të gjithë me mundësitë e tyre të ndihmojnë dhe të punojnë për nxënësit.
Si e shihni ardhmërinë e arsimit si EDUINO Ambasador?
E-mësimi si një mënyrë moderne e të mësuarit, nuk do të plotësojë të gjitha kërkesat dhe nevojat e të mësuarit dhe të studentit, por do të jetë një pjesë e pashmangshme dhe plotësuese e të mësuarit tradicional.
Çfarë përbën për ju EDUINO?
Platformë e të mësuarit (më shumë si një portal gjithëpërfshirës), e përshtatshme për mësimin në distancë, mësimdhënie e kombinuar në formën e videos, shkëmbimin e materialeve, kontrollin e njohurive, etj. Veçanërisht e nevojshme në kohë krizash siç është periudha e pandemisë.
Përfundoni fjalinë: EDUINO është_____________
Platforma për të mësuar.
NJIHUNI ME
AMBASADORËT TJERË TË PLATFORMËS EDUINO
ambassador image
Emilija Stojanovska
Të jesh Eduino Ambasador është një mundësi për t’i treguar publikut se në vendin tonë ka shumë mësimdhënës kualitativ që e punojnë punë e tyre shkëlqyeshëm.
ambassador image
Elena Todorovska
Për mua, motivi i vetëm janë fëmijët. Kur punoni me fëmijë, jeni të përvetësuar nga zemra e çdo fëmije.
ambassador image
Sonja Trifunovska
Regjistrimi i video-leksioneve për portalin EDUINO për mua ishte një nga praktikat më të mira që kam në përvojën time si mësuese.