ambassador image
Qemajledin Emini
Arsimtar i matematikës
SHFK "Liria" – Shkup
Edhe në kushte të pandemisë, ishim të gatshëm të punojmë, kështu që, përmes projektit EDUINO, na u dha mundësia të komunikojmë me nxënësit tanë me video. Para kësaj kemi punuar në shumë platforma, por përmes video-regjistrimeve ishte disi ndryshe, mund të shpreheshim më mirë, përdornim programe shoqëruese dhe të ngjashme.
Njihuni me EDUINO Ambasadorët tanë
PYETJE DHE PËRGJIGJE
Kush jeni ju? Si do ta përshkruani veten si edukatore?
Unë jam Qemajledin Emini, mësues i matematikës dhe informatikës dhe punoj në shkollën fillore "Lirija" në Shkup. Unë jetoj në Shkup, në rrugën Krste Asenov nr. 22/2/4 në Çair, Shkup, Kam përvojë pune 35 vjeçare dhe do ta përshkruaja veten si një mësues i mirë, punëtor, i saktë dhe që punon mе shumë përkushtim në profesionin e tij.
Ndani praktikën tuaj më të mirë në arsim (ajo që ju bën një edukatore siç jeni sot).
Që nga fillimi i karrierës sime pata një mundësi të mirë për tu përfshirë eksperimentalisht si mësuese e shkencave kompjuterike. Kjo ishte në vitin 1988. U desh shumë të punohet sepse për herë të parë u shtua kjo lëndë në sistemin arsimor dhe siç e dini në lëndën e informatikës gjithmonë del diçka e re, kështu që gjithmonë duhet të mësoni të jeni gati. Ai sistem i punës na bëri më të punëtor dhe të gatshëm në çdo çast.
Cili ishte motivi dhe përkushtimi juaj për kontributin e madh për portalin EDUINO dhe çka u rekomandoni edukatorëve tjerë?
Ne ishim të gatshëm të punojmë në periudhën e pandemisë, përmes projektit Eduino na u dha mundësia për të komunikuar me studentët tanë përmes video leksioneve. Para kësaj kemi punuar në platforma të ndryshme si Skype, Zoom, Viber, Facebook, Microsoft Teams etj, por përmes video leksioneve ishte diçka ndryshe, ne mund të shpreheshim më mirë, njëkohësisht kemi përdorur edhe programe të ngjajshme.
Si e shihni ardhmërinë e arsimit si EDUINO Ambasador?
Tani kemi shumë mundësi për të përmirësuar arsimin, por kërkesat janë më të mëdha. Dhe akoma puna është prioritet për rezultate të mira.
Çfarë përbën për ju EDUINO?
Një mundësi e mirë për të mësuar për studentët tanë dhe një mundësi e mirë për kolegët e rinj për të mësuar se si realizohen njësitë mësimore.
Përfundoni fjalinë: EDUINO është_____________
Mundësi perfekte për të mësuar në çdo kohë.
NJIHUNI ME
AMBASADORËT TJERË TË PLATFORMËS EDUINO
ambassador image
Marina Stanisllavova
Rekomandimi im personal për të gjithë mësimdhënësit është që të inkurajohen dhe ta shfrytëzojnë energjinë dhe kreativitetin e tyre në aktivitete dhe leksione edukative dhe të bëhen pjesë e komunitetit EDUINO
ambassador image
Valentina Gavrilloska
Dua të zhvilloj kreativitetin tek fëmijët përmes demonstrimit tim, duke gjetur zgjidhje të ndryshme krijuese.
ambassador image
Kadrije Arifi
Si Eduino Ambasador, të ardhmen e shoh si mësimdhënës që vazhdimisht përpiqet të gjejë strategji novatore dhe të përshtatshme, si dhe modele të ligjërimit gjatë mësimit.