news_header-min
EDUINO INOVACIONE

Në këtë seksion të portalit kolektiv EDUINO do të gjeni lajme të reja në lidhje me materialet në dispozicion në të gjitha platformat EDUINO, lajme rreth aktiviteteve të reja dhe aktuale të projektit, si dhe lajme të reja dhe shkrime të përgatitura nga bashkësia jonë EDUINO dhe grupi i bashkëpunimit profesional, EDUINO Ambasadorë.

Kjo pjesë është drejtuesi kryesor i informacioneve qëi publikon EDUINO, prandaj ju inkurajojmë që ta ndiqni atë me përditësime si dhe ta ndani me kolegët dhe nxënësit tuaj.

Të botuarat e fundit
eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
02
Korrik
2021
Edu Talks me Simona Tasheva - "Ndjenja e përkatësi...

Ne fillojmë rubrikën tonë të re #EduTalks në të cilën do të flasim për temat aktuale me njerëz përkatës, mësues, edukatorë, prindër, përfaqësues të organizatave në mënyrë që të shp...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
01
Korrik
2021
Edu Talks me Elena Todorovska - "Fëmijët mësojnë p...

#EduTalks i dytë e adreson çështjen se sa e rëndësishme është mbështetja e të rriturve për fëmijët. Ne biseduam me EDUINO Ambasadoren, Elena Todorovska, ars...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
30
Qershor
2021
Edu Bisedat me Zorica Adamçevska - "Le ta shohim b...

Ne i kushtojmë bisedën e tretë nga seksioni #EduTalks pranimit të diversitetit tek fëmijët e moshës 3 deri në 10 vjeç. Ne biseduam për këtë temë me EDUINO Ambasado...

Më të lexuarit
eduino_new_image EDUINO mësimdhënia
17
Maj
2021
Thirrje e hapur për video leksione për arsimin fil...

Të nderuar mësues, të nderuar profesorë,

Ju drejtohemi me ftesë të hapur që të kyçeni në thirrjen e fundit dhe plotësisht të hapur për inçizimin e vi...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
28
Shkurt
2021
MBAROI EDUINO-LOJËRATON E PARË: SHUMË ARGËTIM, SHO...

Me qëllim të nxitjes së zhvillimit të aftësive shoqërore, emocionale dhe fizike të fëmijës dhe për të krijuar një rast për argëtim dhe kujtime edukative midis prindit / kujdestarit dhe fëmijës, në ...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
30
Qershor
2021
Edu Bisedat me Zorica Adamçevska - "Le ta shohim b...

Ne i kushtojmë bisedën e tretë nga seksioni #EduTalks pranimit të diversitetit tek fëmijët e moshës 3 deri në 10 vjeç. Ne biseduam për këtë temë me EDUINO Ambasado...

Të gjitha lajmet
news loader
eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
02
Korrik
2021
Edu Talks me Simona Tasheva - "Ndjenja e përkatësi...

Ne fillojmë rubrikën tonë të re #EduTalks në të cilën do të flasim për temat aktuale me njerëz përkatës, mësues, edukatorë, prindër, përfaqësues të organizatave në mënyrë që të shp...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
01
Korrik
2021
Edu Talks me Elena Todorovska - "Fëmijët mësojnë p...

#EduTalks i dytë e adreson çështjen se sa e rëndësishme është mbështetja e të rriturve për fëmijët. Ne biseduam me EDUINO Ambasadoren, Elena Todorovska, ars...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
30
Qershor
2021
Edu Bisedat me Zorica Adamçevska - "Le ta shohim b...

Ne i kushtojmë bisedën e tretë nga seksioni #EduTalks pranimit të diversitetit tek fëmijët e moshës 3 deri në 10 vjeç. Ne biseduam për këtë temë me EDUINO Ambasado...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
29
Qershor
2021
Edu Talks me Svetlna Bobevska - "Është e rëndësish...

Vazhdojmë me #EduTalks! Këtë herë do të bisedojme me EDUINO ambasadoren Svetlana Bobevska – mësuese klase në shkollën fillore...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
28
Qershor
2021
EduTalks me Sonja Trifunovska - "Zhvillimi i hersh...

Në bisedën e sotme #EduTalks kemi shkëmbyer përvoja vërtet të shkëlqyera me EDUINO ambasadoren Sonja Trifunovska, mësuese e mësimit klasor, shkolla fil...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
27
Qershor
2021
Edu Talks me Marija Bogatinovska - "Rolin më i mad...

Në serinë tonë të gjashtë #EduTalks, ne diskutojmë për vetëbesimin. Ne filluam bisedën me EDUINO Ambasadoren, Marija Bogatinovska, mësuese e mësimit klasor, Shkolla Fillore ...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
26
Qershor
2021
Edu Talks me Valentina Gavrilloska - "Fëmijët e mo...

Sot, bisedën me EDUINO Ambasadoren Valentina Gavrilovska, edukatore në shkollën Rade Jovcevski-Korcagin në Shkup, e zhv...

eduino_new_image EDUINO mësimdhënia
17
Maj
2021
Thirrje e hapur për video leksione për arsimin fil...

Të nderuar mësues, të nderuar profesorë,

Ju drejtohemi me ftesë të hapur që të kyçeni në thirrjen e fundit dhe plotësisht të hapur për inçizimin e vi...

eduino_new_image EDUINO Ambasadorë
28
Shkurt
2021
EDUINO Ambasadorë - iniciativë për afirmimin e kon...

EDUINO-Ambasadorët është iniciativë e portalit kolektiv me përmbajtje
arsimore digjitale EDUINO, i cili u krijua në mars të vitit të kaluar për
shkak të pandemisë si ...