news_header-min
EDUINO INOVACIONE

Në këtë seksion të portalit kolektiv EDUINO do të gjeni lajme të reja në lidhje me materialet në dispozicion në të gjitha platformat EDUINO, lajme rreth aktiviteteve të reja dhe aktuale të projektit, si dhe lajme të reja dhe shkrime të përgatitura nga bashkësia jonë EDUINO dhe grupi i bashkëpunimit profesional, EDUINO Ambasadorë.

Kjo pjesë është drejtuesi kryesor i informacioneve qëi publikon EDUINO, prandaj ju inkurajojmë që ta ndiqni atë me përditësime si dhe ta ndani me kolegët dhe nxënësit tuaj.

Të botuarat e fundit
eduino_new_image EDUINO Ambasadorë
28
Shkurt
2021
EDUINO Ambasadorë - iniciativë për afirmimin e kon...

EDUINO-Ambasadorët është iniciativë e portalit kolektiv me përmbajtje
arsimore digjitale EDUINO, i cili u krijua në mars të vitit të kaluar për
shkak të pandemisë si ...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
28
Shkurt
2021
MBAROI EDUINO-LOJËRATON E PARË: SHUMË ARGËTIM, SHO...

Me qëllim të nxitjes së zhvillimit të aftësive shoqërore, emocionale dhe fizike të fëmijës dhe për të krijuar një rast për argëtim dhe kujtime edukative midis prindit / kujdestarit dhe fëmijës, në ...

eduino_new_image Bashkësia EDUINO
28
Shkurt
2021
Rezultatet e arritura nga EDUINO midis muajve mars...

EDUINO, si portal kolektiv për përmbajtjen arsimore digjitale, u krijua si një zgjidhje në kohë pandemie. Gjatë vitit 2020, u përballëm me sfida të reja dhe të paparashikuara, por jemi krenarë për ...

Më të lexuarit
eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
28
Shkurt
2021
MBAROI EDUINO-LOJËRATON E PARË: SHUMË ARGËTIM, SHO...

Me qëllim të nxitjes së zhvillimit të aftësive shoqërore, emocionale dhe fizike të fëmijës dhe për të krijuar një rast për argëtim dhe kujtime edukative midis prindit / kujdestarit dhe fëmijës, në ...

eduino_new_image Bashkësia EDUINO
28
Shkurt
2021
Rezultatet e arritura nga EDUINO midis muajve mars...

EDUINO, si portal kolektiv për përmbajtjen arsimore digjitale, u krijua si një zgjidhje në kohë pandemie. Gjatë vitit 2020, u përballëm me sfida të reja dhe të paparashikuara, por jemi krenarë për ...

eduino_new_image EDUINO Ambasadorë
28
Shkurt
2021
EDUINO Ambasadorë - iniciativë për afirmimin e kon...

EDUINO-Ambasadorët është iniciativë e portalit kolektiv me përmbajtje
arsimore digjitale EDUINO, i cili u krijua në mars të vitit të kaluar për
shkak të pandemisë si ...

Të gjitha lajmet
news loader
eduino_new_image EDUINO Ambasadorë
28
Shkurt
2021
EDUINO Ambasadorë - iniciativë për afirmimin e kon...

EDUINO-Ambasadorët është iniciativë e portalit kolektiv me përmbajtje
arsimore digjitale EDUINO, i cili u krijua në mars të vitit të kaluar për
shkak të pandemisë si ...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
28
Shkurt
2021
MBAROI EDUINO-LOJËRATON E PARË: SHUMË ARGËTIM, SHO...

Me qëllim të nxitjes së zhvillimit të aftësive shoqërore, emocionale dhe fizike të fëmijës dhe për të krijuar një rast për argëtim dhe kujtime edukative midis prindit / kujdestarit dhe fëmijës, në ...

eduino_new_image Bashkësia EDUINO
28
Shkurt
2021
Rezultatet e arritura nga EDUINO midis muajve mars...

EDUINO, si portal kolektiv për përmbajtjen arsimore digjitale, u krijua si një zgjidhje në kohë pandemie. Gjatë vitit 2020, u përballëm me sfida të reja dhe të paparashikuara, por jemi krenarë për ...