news_header-min
EDUINO INOVACIONE

Në këtë seksion të portalit kolektiv EDUINO do të gjeni lajme të reja në lidhje me materialet në dispozicion në të gjitha platformat EDUINO, lajme rreth aktiviteteve të reja dhe aktuale të projektit, si dhe lajme të reja dhe shkrime të përgatitura nga bashkësia jonë EDUINO dhe grupi i bashkëpunimit profesional, EDUINO Ambasadorë.

Kjo pjesë është drejtuesi kryesor i informacioneve qëi publikon EDUINO, prandaj ju inkurajojmë që ta ndiqni atë me përditësime si dhe ta ndani me kolegët dhe nxënësit tuaj.

Të botuarat e fundit
eduino_new_image Bashkësia EDUINO
13
Shtator
2021
Edu Talks me Marija Davçevska: „Çdo fëmijë dëshiro...

Këtë muaj një pjesë të rubrikës Edu Talks ua kushtojmë edukatorëve dhe mësuesve për të cilët puna është më shumë se sa vetëm ligjërim i njohurive. Për ta pozita e punës si mësues përv...

eduino_new_image Bashkësia EDUINO
10
Shtator
2021
Edu Talks me Marina Stanisllavova: „Kur e lavdëroj...

Bota në sytë e fëmijëve është vend i mrekullueshëm.” – me këtë fjali e fi...

eduino_new_image Bashkësia EDUINO
10
Shtator
2021
Edu Talks me Ramiz Iljazin: „Informatikën e kam në...

Edu Talks-in të tretë e fillojmë me Ambasadorin tonë EDUINO, Ramiz Iljazi. Duke e përgatitur tregimin tonë, kushtuar misionit arsimor të Ramizit, u morëm vesh për një takim në platformën ZOO...

Më të lexuarit
eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
02
Korrik
2021
Edu Talks me Simona Tasheva - "Ndjenja e përkatësi...

Ne fillojmë rubrikën tonë të re #EduTalks në të cilën do të flasim për temat aktuale me njerëz përkatës, mësues, edukatorë, prindër, përfaqësues të organizatave në mënyrë që të shp...

eduino_new_image Bashkësia EDUINO
10
Shtator
2021
Edu Talks me Ramiz Iljazin: „Informatikën e kam në...

Edu Talks-in të tretë e fillojmë me Ambasadorin tonë EDUINO, Ramiz Iljazi. Duke e përgatitur tregimin tonë, kushtuar misionit arsimor të Ramizit, u morëm vesh për një takim në platformën ZOO...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
28
Shkurt
2021
MBAROI EDUINO-LOJËRATON E PARË: SHUMË ARGËTIM, SHO...

Me qëllim të nxitjes së zhvillimit të aftësive shoqërore, emocionale dhe fizike të fëmijës dhe për të krijuar një rast për argëtim dhe kujtime edukative midis prindit / kujdestarit dhe fëmijës, në ...

Të gjitha lajmet
news loader
eduino_new_image Bashkësia EDUINO
13
Shtator
2021
Edu Talks me Marija Davçevska: „Çdo fëmijë dëshiro...

Këtë muaj një pjesë të rubrikës Edu Talks ua kushtojmë edukatorëve dhe mësuesve për të cilët puna është më shumë se sa vetëm ligjërim i njohurive. Për ta pozita e punës si mësues përv...

eduino_new_image Bashkësia EDUINO
10
Shtator
2021
Edu Talks me Marina Stanisllavova: „Kur e lavdëroj...

Bota në sytë e fëmijëve është vend i mrekullueshëm.” – me këtë fjali e fi...

eduino_new_image Bashkësia EDUINO
10
Shtator
2021
Edu Talks me Ramiz Iljazin: „Informatikën e kam në...

Edu Talks-in të tretë e fillojmë me Ambasadorin tonë EDUINO, Ramiz Iljazi. Duke e përgatitur tregimin tonë, kushtuar misionit arsimor të Ramizit, u morëm vesh për një takim në platformën ZOO...

eduino_new_image Bashkësia EDUINO
07
Shtator
2021
Edu Talks me Мarija Мostro: „Ndërtojmë personalite...

Në Edu Talks-in e katërt do të keni mundësi që përmes një qasje interesante të njiheni me tregimin e një punëtori të përkushtuar, EDUINO Ambasadoren, Marija Mostro. Fjalët e saj do të bëjnë ...

eduino_new_image EDUINO mësimdhënia
26
Korrik
2021
Komunikim zyrtar pas mbylljes së thirrjes së fundi...

Të nderuar,

Dëshirojmë zyrtarisht t’ju informojmë se është e mbyllur thirrja e fundit për përgatitjen e video lek...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
02
Korrik
2021
Edu Talks me Simona Tasheva - "Ndjenja e përkatësi...

Ne fillojmë rubrikën tonë të re #EduTalks në të cilën do të flasim për temat aktuale me njerëz përkatës, mësues, edukatorë, prindër, përfaqësues të organizatave në mënyrë që të shp...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
01
Korrik
2021
Edu Talks me Elena Todorovska - "Fëmijët mësojnë p...

#EduTalks i dytë e adreson çështjen se sa e rëndësishme është mbështetja e të rriturve për fëmijët. Ne biseduam me EDUINO Ambasadoren, Elena Todorovska, ars...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
30
Qershor
2021
Edu Bisedat me Zorica Adamçevska - "Le ta shohim b...

Ne i kushtojmë bisedën e tretë nga seksioni #EduTalks pranimit të diversitetit tek fëmijët e moshës 3 deri në 10 vjeç. Ne biseduam për këtë temë me EDUINO Ambasado...

eduino_new_image EDUINO Zhvillimi i fëmijërisë së hershme
29
Qershor
2021
Edu Talks me Svetlna Bobevska - "Është e rëndësish...

Vazhdojmë me #EduTalks! Këtë herë do të bisedojme me EDUINO ambasadoren Svetlana Bobevska – mësuese klase në shkollën fillore...