#EduTalks i dytë e adreson çështjen se sa e rëndësishme është mbështetja e të rriturve për fëmijët. Ne biseduam me EDUINO Ambasadoren, Elena Todorovska, arsimtare  arsimit parashkollor – kopshti “Rade Jovcevski – Korcagin” në Shkupi.

Erdhën në përfundim se në moshën 3 vjeç fëmijët përfshihen më shpesh në situata konflikti verbal me bashkëmoshatarët e tyre. Prandaj, Elena na tregoi se si mendon se prindërit mund të ndihmojnë fëmijët e tyre në zgjidhjen e këtyre situatave.

“Si prindër, duhet ti vëzhgojmë ndryshimet tek fëmijët tanë dhe të flasim për situatat e përditshme. Shpjegojuni fëmijëve që secili prej nesh është i veçantë, por gjithashtu i ndryshëm duke përdorur shembuj të vërtetë, duke vëzhguar disa fëmijë nga rreth juai. Në këtë moshë fëmijëve nuk u mësohet konkurrenca shoqërore përmes udhëzimeve të drejtpërdrejta, por përmes ndërveprimit me të tjerët dhe me mbështetjen e prindërve. Fëmijët në këtë moshë janë përqendruar në vetvete dhe shpesh bien në konflikte me njëri-tjetrin, jo me qëllim që ti dëmtojnë qëllimisht të tjerët, por për të marrë atë që duan – për të arritur qëllimin e tyre. Prandaj është e rëndësishme që ata të përdorin aftësitë e tyre njohëse dhe gjuhësore dhe që prindërit të ndërhyjnë për të vendosur udhëzime dhe rregulla për të zgjidhur situatën. Le të mos harrojmë se fëmijët mësojnë përmes provave dhe gabimeve.

Shpesh në kopshte dhe shkolla, fëmijët futen në situata konfliktuale për të marrë atë që duan, një grindje për një lodër, përqeshjen e pamjes së tyre, etj., Kështu që Elena na tregoi se si t’i trajtojmë këto situata:

“Fëmijët duhet të ndjekin rregullat sepse kjo u jep atyre një ndjenjë sigurie dhe mbrojtje. Aftësia për të vendosur, ndjekur dhe respektuar rregullat fillon në fëmijërinë e hershme dhe vazhdon të zhvillohet në adoleshencë. Për të marrë një përgjigje nga fëmijët për grindjen e tyre, ne dhe fëmijët duhet të jemi të qetë. Më pas do të diskutojmë mbi ngjarjen duke i dëgjuar fëmijët me kujdes. Është mirë të japim një shembull, mbase edhe një histori të shkurtër në të cilën do të kemi një strategji për të zgjidhur atë situatë. Të arrijmë në përfundim së bashku, të mendojmë dhe të t’i kalojmë ndjenjat nga të pakëndshme në të këndshme”.

Gjatë bisedës, Elena gjithashtu shprehu qëndrimin e saj se sa e rëndësishme është që prindërit të kuptojnë siç duhet sjelljen e fëmijëve në zhvillimin e tyre të hershëm të fëmijërisë.

“Prindërit janë modeli, drejtues, moderator, idhulli më i rëndësishëm për fëmijët. Përmes sjelljes së tyre, fëmijët mësojnë, përvetësojnë, veprojnë, manifestohen. Vëmendje e madhe duhet t’i kushtohet rritjes dhe zhvillimit të fëmijës. Sjellja e fëmijës nuk është e rastësishme, ne duhet të jemi të vetëdijshëm dhe të përmirësojmë marrëdhëniet tona në kohën e duhur dhe të ndërtojmë një marrëdhënie të ndershme dhe rregulla të mira në aspektin edukativ”.

Edu Talks i treti me radhë do t’i kushtohet temës së pranimit të diversitetit tek fëmijët e moshës 3 deri në 10 vjeç. Na dërgoni me email eduino@innovationlab.mk ose në mesazh në profilet tona në Facebook ose Instagram çfarë temash të tjera do të dëshironim të mbulonim në seksionin Edu-biseda. Identifikoni një person që dëshironi ti bëni pyetje ose të paraqiteni ju me informacion të shkurtër në lidhje mbi specialitetin tuaj.

 

Deri në leximin tjetër,

Ekipi #EduTalks