Ne fillojmë rubrikën tonë të re #EduTalks në të cilën do të flasim për temat aktuale me njerëz përkatës, mësues, edukatorë, prindër, përfaqësues të organizatave në mënyrë që të shpjegojmë koncepte të caktuara, t’i japim këshilla njëri-tjetrit, të inkurajojmë aktivitete dhe lojëra të caktuara, dhe të gjitha me qëllim që të kuptohet më mirë edukimi dhe zhvillimi i fëmijëve, në përmirësimin e të cilit përpiqemi të gjithë.

Në ciklin e parë të bisedave nga rubrika Edu Talks do të flasim për temën e zhvillimit të hershëm tek fëmijët dhe aftësitë socio-emocionale që janë të rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve. Në këtë Edu Talks jemi me EDUINO Ambasadoren tonë, Simona Tasheva, një studente e diplomuar në arsimin special dhe rehabilitimin, dhe në tekst do të keni mundësinë të lexoni pikëpamjet dhe mendimet e saj mbi këto tema.

Për atë sa e rëndësishme është të zhvillojmë një ndjenjë të përkatësisë tek fëmijët e moshës 3 deri në 6 vjeç, Simona na tha:

Zhvillimi i një ndjenje përkatësie në komunitet është një pjesë e rëndësishme e jetës së një fëmije. Kjo periudhë është veçanërisht me ndikim në zhvillimin e mëtejshëm dhe është e rëndësishme kur një fëmijë nga një moshë e re mund të njohë vetveten dhe të dijë se i përket një territori të caktuar me njerëz të caktuar. Vetë zhvillimi i një ndjenje të përkatësisë në komunitet jep qëndrueshmëri dhe përcakton aspekte të ndryshme të zhvillimit të personalitetit të fëmijës “.

Fëmijëria e hershme është një periudhë kur fëmijët mësojnë, thotë Simona, kështu që ajo ndau shkurtimisht mendimin e saj se si zhvillohet ndjenja e përkatësisë:

“Së pari duke vendosur ndërveprim me fëmijët e tjerë, ku fëmija inkurajohet të bashkëpunojë në lojëra kolektive me fëmijë të tjerë, pastaj duke shkëmbyer ide ose duke folur se sa mirë është të luash dhe të bashkëpunosh – kështu zhvillohet nocioni i vetvetes, cili është fëmija dhe çfarë mund të bëjë. Vetëm atëherë fëmija do të jetë krenar për gjithçka që ka dhe të besojë më shumë në aftësitë e tij “.

Duke folur rreth asaj se sa e rëndësishme është të kuptohet siç duhet sjellja e fëmijëve në zhvillimin e tyre të hershëm të fëmijërisë, arritëm në përfundimin se:

“Zhvillimi në vetvete është shumë i lidhur me sukseset e mëtejshme për arritje të mëtejshme në jetë dhe në shkollë. Shkathtësitë pozitive socio-emocionale zhvillohen kryesisht kur fëmijët zhvillojnë sjellje sociale adaptive, kur ata e kuptojnë kuptimin e sjelljeve të ndryshme dhe janë në gjendje të përshtaten me aftësi të ndryshme shoqërore. “Fëmijët demonstrojnë aftësi shoqërore kur shprehin ndjeshmëri me mirëkuptim, ndjeshmëri dhe respekt për ngjashmëritë dhe ndryshimet.”

EduTalks të radhës do t’ia kushtojmë temës së mbështetjes së të rriturve për fëmijët e moshës 3 deri në 10 vjeç. Na dërgoni me email eduino@innovationlab.mk ose në mesazh në profilet tona në Facebook ose Instagram çfarë temash të tjera do të dëshironim të mbulonim në seksionin Edu-biseda. Identifikoni një person që dëshironi ti bëni pyetje ose të paraqiteni ju me informacion të shkurtër në lidhje mbi specialitetin tuaj.

 

Deri në leximin tjetër,

Ekipi #EduTalks