Vazhdojmë me #EduTalks! Këtë herë do të bisedojme me EDUINO ambasadoren Svetlana Bobevska – mësuese klase në shkollën fillore “Blaze Koneski” në Velesi.

Me Svetlanën do të bisedojmë rreth asaj se sa e rëndësishme është që fëmijët të pranojnë veten e tyre si person, të respektojnë emrin e tyre, pamjen fizike, etninë, vendbanimin, strukturën e familjes, etj.

Është e rëndësishme që fëmija të pranojë veten e tij, dhe ai mund të pranojë ndryshimet përmes lojës. Ai përjeton dhe identifikohet si person dhe tregon aftësitë, të metat e tij dhe është i vetëdijshëm për to. Ata lehtë mund të identifikojnë dhe thonë se ku mësojnë, jetojnë, me kë jetojnë, etj. Prindërit duhet të jenë gjithmonë këtu për inkurajim të vazhdueshëm në zhvillimin shoqëror dhe fëmija duhet të ndihet i pranuar nga mjedisi në të cilin rritet dhe zhvillohet”.

Svetlana gjithashtu ndau me ne se çfarë aktivitete lojërash përdor në mënyrë që të ndihmojë fëmijët të pranojnë identitetin e tyre …

“Në praktikën time unë përdor aktivitete lojëra për vetë-prezantim duke vizatuar pamjen time, pastaj simulime të aktiviteteve nga jeta e përditshme – lojë familjare, lojë në të cilën fëmijët kanë role të ndryshme, dramatizime, aktivitete përmes njohjes së situatave të përditshme përmes shikimit të filmave, etj. “

Gjatë bisedës tonë gjithashtu erdhëm në përfundim se sa e rëndësishme është që prindërit të kuptojnë siç duhet sjelljen e fëmijëve në zhvillimin e tyre të hershëm të fëmijërisë dhe si t’i edukojnë ata në mënyrë që të kuptojnë më mirë këto aftësi socio-emocionale që janë baza për rritjen e duhur dhe zhvillimin.

Qëndrimi i Svetlana është se “Prindërit duhet të jenë partnerë të barabartë me edukatorët dhe mësuesit për të zhvilluar rritjen dhe zhvillimin e duhur të fëmijës. Përmes shembullit personal për të mësuar fëmijën të identifikojë veten e tij, dhe përmes aktiviteteve të ndryshme praktike dhe lojës të jetë në gjendje të kontrollojë emocionet e tij. Prindërit janë ata që duhet të kuptojnë më parë sjelljen e fëmijëve të tyre në mënyrë që ata t’i ndihmojnë dhe t’i drejtojnë siç duhet. Si partnerë, prindërit kontribuojnë në zhvillimin socio-emocional të fëmijëve të cilët kanë nevojë të zhvillohen në individë të shëndetshëm dhe të suksesshëm.”

Ne do t’ia kushtojmë Edu Talks të radhës temës së vetë-ndërgjegjësimit tek fëmijët e moshës 3 deri në 10 vjeç.Na dërgoni me email eduino@innovationlab.mk ose në mesazh në profilet tona në Facebook ose Instagram çfarë temash të tjera do të dëshironim të mbulonim në seksionin Edu-biseda. Identifikoni një person që dëshironi ti bëni pyetje ose të paraqiteni ju me informacion të shkurtër në lidhje mbi specialitetin tuaj.

 

Deri në leximin tjetër,

Ekipi #EduTalks