EDUINO, si portal kolektiv për përmbajtjen arsimore digjitale, u krijua si një zgjidhje në kohë pandemie. Gjatë vitit 2020, u përballëm me sfida të reja dhe të paparashikuara, por jemi krenarë për komunitetin tonë EDUINO dhe rezultatet e përbashkëta të arritura.

Sipas statistikës së bërë në dhjetor të vitit 2020, nxitësi kryesor i suksesit tonë janë mbi 3,600 video-leksione në kanalin zyrtar të EDUINO-s në YouTube.

Të ndara, ato duken kështu:

  • për arsimin fillor: 2,925 * video;
  • për arsimin e mesëm: 398 * video;
  • për arsimin parashkollor: 303 video.

Ne jemi vërtet krenarë për mbi 24,000 shikimet e video-trajnimeve të postuara në portalin kolektiv EDUINO, i cili shpjegon të gjithë procesin e regjistrimit dhe publikimit të video-leksioneve nga arsimtarët dhe profesorët.

Si pjesë e projektit EDUINO, kemi bërë gjithsej katër thirrje të hapura deri në fund të vitit 2020 dhe kemi planifikuar edhe dy të tjera në vitin 2021.

Në periudhën nga marsi deri në dhjetor të vitit 2020 kemi mbajtur 13 uebinare, të cilët u ndoqën nga 17000 shikues të drejtpërdrejtë me mbi 50262 shikime (views) në YouTube, në videot e ueninarëve. Mesatarisht, secili nga EDUINO-uebinarët u ndoqën nga midis 3000 dhe 4000 shikues, me më shumë të paraqitur për një ngjarje, një rekord prej 9500+ edukatorëve!

Për këtë informacione, si dhe ato për punën dhe rezultatet e arritura të portalit kolektiv EDUINO, ju rekomandojmë të shikoni videon e shkurtër – EDUINO – rezultatet e arritura 2020!

Ke bërë edhe certifikata digjitale për të gjithë ata që aplikuan në uebinarë ose, më saktësisht, më shumë se 16,000 certifikata uebinarë u gjeneruan dhe u dërguan.
Mësuesit që kontribuuan me video-leksione morën gjithashtu certifikata digjitale

Ekipi EDUINO gjeneroi dhe dorëzoi certifikata për:

  • arsimin fillor – 3.000;
  • arsimin e mesëm – 500;
  • edhe 2000-3000 certifikata për video-leksione do të dërgohen në këtë moment, sipas ndarjes së fundit në shkurt të vitit 2021.

Ne ueb-sajtin e EDUINO-s kemi publikuar 220 aktivitete dhe lojëra të reja në kushte shtëpie, dhe në vitin 2021, pritet të kemi në dispozicion gjithsej 400 aktivitete për mësim dhe lojëra.

Shtatë nga këto aktivitete ishin pjesë e EDUINO-Lojëratonin e parë, i cili u zhvillua gjatë nëntorit të vitit 2020. Në të morën pjesë 160 familje nga i gjithë vendi dhe u regjistruan 230 punë të veprimtarive arsimore. Më shumë rreth kësaj ngjarje interesante mund të lexoni këtu.

Dhe, pjesa jonë më e rëndësishme – komuniteti ynë EDUINO!

Së pari, këtu janë grupet tona në Facebook EDUINO, ku ne ndajmë njohuri dhe frymëzim, komuniteti EDUINO (2670 anëtarë) dhe Eduino # Edukatorët (2560 anëtarë). Ju ftojmë të bashkoheni dhe të kontribuoni me idetë tuaja interesante.

Ne me të vërtetë të lumtur të këmbejmë mendime dhe se lista jonë e postimeve është rritur në më shumë se 23000 parapagues/lexues që marrin rregullisht njoftime me email në lidhje me aktivitetet e reja të projektit, informacione për uebinarë dhe video-udhëzime.