Драги наставници, вие сте движечката сила на образованието, а со тоа и на општеството.

Во изминатиот период вие бевте тие кои со својот труд, време и знаење создадоа видеолекции и едукативни материјали за предучилишно, за основно и за средно образование.

Инспирирани од вас, ја дизајниравме иницијативата ЕДУИНО-амбасадори, која има цел јавна пофалба и оддавање признание на вашиот труд, како и селекција на група од исклучително вредни и посветени наставници, кои се истакнаа според поставените критериумите за кои може да прочитате подолу.

Ве покануваме да ја запознаете првата група ЕДУИНО-амбасадори, да ги слушнете нивните искуства, како и да дознаете за придобивките и начинот за приклучување кон оваа програма.

ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ ЕДУИНО АМБАСАДОРИТЕ

Запознајте ги амбасадорите на знаењето, група 1
Запознајте ги амбасадорите на знаењето, група 2
Обраќање на Зеќирија Хасипи, в.д. директор на Бирото за развој на образованието
Обраќање на Стево Пендаровски, претседател на Република Северна Македонија
Обраќање на Мила Царовска, министерка за образование и наука

НАШИТЕ ЕДУИНО АМБАСАДОРИ

ambassador image
Зорица Адамчевска
Одделенски наставник , ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила
Со мали чекори до големи промени! Мотивираниот наставник и за навидум невозможното има решение!
ambassador image
Жарко Алексовски
Наставник по географија , ООУ „Христијан Тодоровски – Карпош“ – с. Ранковце
Јас како амбасадор ќе продолжам да помагам во креирањето нови видеа и се надевам дека учениците ќе бидат задоволни од моите излагања и презентации.
ambassador image
Шемсие Ајдари
Одделенски наставник , ООУ „7 Март“ – с. Челопек
Е-учењето, како модерен начин на учење, нема да ги задоволи сите барања и потреби на учењето и на ученикот, но е неизбежен и комплементарен дел од традиционалното учење.
ambassador image
Насер Адили
Наставник по математика , ООУ „Беса“ – с. Бозовце
Едуино за мене претставува уште една можност во мојата кариера како наставник, едно добро искуство, уште една мотивација за придонес кон учениците.
ambassador image
Љазиме Амети
Одделенски наставник , ООУ „Мехмет Дерала“ – с. Градец
Желбата за нови предизвици ме мотивираше да ги реализирам на дистанца овие лекции со едукативен карактер.
ambassador image
Светлана Бобевска
Одделенски наставник , ООУ„Блаже Конески“ – Велес
Како млад наставник, кога првпат започнав да работам, бев голем ентузијаст и ја прифаќав секоја новина во образованието и ја применував преку мојата креативност во наставата.
ambassador image
Мирадие Бајрами
Одделенски наставник , ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово
ЕДУИНО е колективен портал што беше најблиску до децата во време на пандемија, на кој учениците имаа можност да учат од дигиталните содржини.
ambassador image
Марија Богатиновска
Одделенски наставник , ООУ „Никола Карев“ – Пробиштип
Ме привлече самиот концепт на ЕДУИНО, тоа што имавме можност да направиме нешто што ќе остане како трајна вредност и за нашите ученици и за нашите колеги.
ambassador image
Фатиме Беџети-Дурмиши
Професорка по одделенска и претшколска настава , ООУ „Наим Фрашери“ – Тетово
Највисока цел во човековото постоење е градењето иднина, а клуч за тоа се новите генерации.
ambassador image
Валентина Гаврилоска
Педагог , ЈУДГ на ОЦ „ Раде Јовчевски Корчагин“ – Скопје
Сакам да ја развивам креативноста кај децата преку моја сопствена демонстрација, одбирајќи разни креативни решенија.
ambassador image
Ќемајледин Емини
Наставник по математика , ООУ „Лирија“ – Скопје
Сега имаме многу можности за унапредување на образованието, меѓутоа и барањата денес се поголеми, што значи дека работата останува приоритет за добри резултати.
ambassador image
Рамиз Иљази
Наставник по математика , ООУ„Беса“ – Тетово
Се чувствувам привилегирано и гордо што соработував со платформата Едуино, верувам дека мојата соработка ќе продолжи и во иднина.
ambassador image
Марија Мостро
Наставничка по англиски јазик , ООУ „Христо Узунов“ – Охрид
Со учениците имам непосреден однос, кој се темели, пред сè, на меѓусебно разбирање и почитување.
ambassador image
Исак Османи
Наставник по македонски јазик , ООУ „Мехмет Дерала“ – с. Градец
Им препорачувам на моите колеги да работат повеќе, да има повеќе видеолекции и сè што треба за подобро и поквалитетно учење.
ambassador image
Зорица Пармачка- Велински
Наставничка по македонски јазик , ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Иловица
Како едукатор се трудам учениците да ги наведам да си го сакаат и да го почитуваат мајчиниот јазик.
ambassador image
Весна Пупучовска
Одделенски наставник , ООУ „Александар Турунџев“ – с. Кукуречани
Научив да користам одредени алатки што претходно не ги употребував.
ambassador image
Симона Ташева
Апсолвент по специјална едукација и рехабилитација ,
Децата секој ден се еден нов извор на знаење и емоции, со што и моето секојдневие го прават максимално исполнето
ambassador image
Елена Ташева
Младински едукатор во невладина организација ,
За време на пандемијата максимално го искористив времето да се посветам на пишување, изработка на активности, снимање и документирање.
ambassador image
Елена Тодоровска
Професорка по предучилишно воспитание и образование , детска градинка „Раде Јовчевски – Корчагин“ – Скопје
За мене единствената мотивација се децата. Кога работите со деца, вие сте освоени од секое детско срце
ambassador image
Соња Трифуновска
Одделенски наставник , ООУ „Гоце Делчев“ – Тетово
Изработката на видеолекциите за ЕДУИНО за мене беше една од најдобрите практики што ги имам во моето работно искуство како наставник.
ambassador image
Незир Таири
Наставник по математика , ООУ „Наим Фрашери“ – Тетово
Се трудам да бидам што е можно поблиску до децата, често им велам да ме сметаат како нивни другар што знае малку повеќе од нив.
ambassador image
Горан Цветкоски
Наставник по физичко и здравствено образование , ООУ „Коста Рацин“ – Брвеница
Како едукатор, за мене претставува големо задоволство тоа што ги пренесувам моите вештини и знаење на учениците.
ambassador image
Александар Цветкоски
Одделенски наставник , ООУ „Коста Рацин“ – Брвеница
Иднината на образованието ја гледам на високо ниво. Иднина исполнета со многу успех, пристапност до квалитетно образование.
ПРИДОБИВКИ
КАКО
ЕДУИНО
АМБАСАДОР

„Јавна презентација за постигнувањето“ – објавено ваше видеоинтервју на eduino.gov.mk и на социјални медиуми;

„Професионална заедница“ - станете дел од поголема заедница на ЕДУИНО-амбасадори корисна за споделување сугестии, насоки и новости;

„Пристап до обуки, работилници и конференции“ – можност да бидете дел од значајни едукативни настани;

„ЕДУИНО-амбасадори плакета и пофалница“ –потпишана и доделена од Бирото за развој на образованието;

„Достапни доделени лиценци за образовни дигитални алатки“ – со цел поттикнување на креативниот потенцијал и споделување на добри практики со заедницата.

КРИТЕРИУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА
ЕДУИНО АМБАСАДОР

Селекцијата на ЕДУИНО-амбасадори се одвива според однапред одобрени критериуми од страна на Бирото за развој на образованието. ЕДУИНО-амбасадор може да стане секој член на ЕДУИНО-заедницата кој исполнил барем еден од наведените критериуми заклучно со декември 2020 година, кога е направен пресекот за првата група ЕДУИНО-амбасадори.

Поставените критериуми беа следниве

Наставници со снимени и објавени над 15 видеа

Наставници со изработени над 10 активности за игра во домашни услови

Во согласност со долгорочната замисла на оваа иницијатива, во текот на април-мај 2021 г. ќе бидат објавени новите критериуми за вклучување во групата за професионална соработка ЕДУИНО-амбасадори. Критериумите ќе бидат приспособени според пристигнатите материјали и ќе бидат јавно објавени и споделени со заедницата.

Целта на оваа заедница е да расте, да се проширува и да биде вистинска основа за поттикнување иновации во образованието, преку принципите на соработка и слободна размена на идеи.

ЕДУИНО е колективен портал за дигитални образовни содржини, соработка и професионален развој. Како колективен портал, ЕДУИНО се залага за поттикнување на отвореното споделување образовни ресурси и за поттикнување на иновативниот и креативен дух на просветните работници.

Во согласност со овие заложби, нашиот тим е отворен за сугестии, повратни информации и критики. Дополнително, отворени сме за нови идеи, соработки и можности. Затоа, ве покануваме слободно да ни пристапите со сите ваши прашања, вклучително и вашето изразување на интерес за иницијативата ЕДУИНО-амбасадори.

Нив можете да ги испратите секој работен ден на официјалната е-адреса: eduino@innovationlab.mk