Të gjitha mësimet miratohen nga këshilltarët e Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe kontrollohen nga ekipi teknik i portalit EDUINO. Video-leksionet mund t’i shikoni gjatë orës suaj të radhës, ose nëse dëshironi të përsërisni një pjesë të materialit. Ata janë këtu për të ndihmuar dhe mbështetur procesin tuaj të mësimit.

Video leksionet janë paraqitur sipas klasave, lëndëve dhe javës mësimore dhe do të anzhurohen çdo javë.

Video leksione