Video-leksionet janë përgatitur nga edukatorë nga i gjithë vendi dhe ofrojnë mundësinë për argëtim, lojë, mësimdhënie dhe një përvojë të re për fëmijën tuaj.

DORACAK: PROMOVIMI I PRAKTIKAVE GJITHËPËRFSHIRËSE NË FËMIJËRINË E HERSHME

Të nderuar edukatorë, si pjesë e kësaj pjese të portalit kolektiv EDUINO do të gjeni doracakun për edukatorët dhe bashkëpunëtorët profesional me temën “Promovimi i praktikave gjithëpërfshirëse në fëmijërinë e hershme”. Doracaku ka për qëllim t’ju ndihmojë në promovimin e praktikave gjithëpërfshirëse parashkollore në mënyrë që të sigurojë kushte në të cilat të gjithë fëmijët do të kenë mundësi të barabarta në procesin e mësimit të hershëm.

Shkarkoni udhëzuesin