Во моментов работиме на финализирање на функционалноста „најави се“, во согласност со потребата да ги синхронизираме корисничките профили низ сите ЕДУИНО-платформи. Ова го правиме заради заложбите ЕДУИНО да биде колективен портал, во кој е вклучена заедницата и кој се заснова на принципите на кокреирање на отворени и достапни ресурси.