Сите лекции се содржински одобрени од страна на советниците на Бирото за развој на образованието и се проверени од страна на техничкиот тим на ЕДУИНО. Видеолекциите можете да ги погледнете за време на вашиот следен час или, пак, доколку сакате да повторите дел од материјалот. Тие се овде да ви помогнат и да го поддржат вашиот процес на учење.

Видео лекциите се прикажани според одделение, предмет и наставна недела и ќе бидат ажурирани на неделно ниво.

Видеа
Одделение
Полугодие
Предмети за основно образование
Школска недела
Истражување и опишување на каратеристиките на живите суштества
VII одделение
Прво полугодие
Биологија
Прва наставна недела
Време: 12:41
Вовед во енергија
VII одделение
Прво полугодие
Биологија
Втора наставна недела
Време: 14:59
Исхрана и преноси на енергија
VII одделение
Прво полугодие
Биологија
Втора наставна недела
Време: 13:55
Дишење и преноси на енергија
VII одделение
Прво полугодие
Биологија
Трета наставна недела
Време: 08:09
Истражување на дишењето кај растенијата и животните
VII одделение
Прво полугодие
Биологија
Трета наставна недела
Време: 11:35
Растење:потреба од материи и енергија
VII одделение
Прво полугодие
Биологија
Четврта наставна недела
Време: 08:46
Нервен систем – хемиски рецептори
VIII одделение
Прво полугодие
Биологија
Втора наставна недела
Време: 11:55
Нервен систем-рецептори за слух и рамнотежа
VIII одделение
Прво полугодие
Биологија
Трета наставна недела
Време: 10:56
Ендокрин систем и хормонална регулација
VIII одделение
Прво полугодие
Биологија
Четврта наставна недела
Време: 09:37
Енергија за движење
VII одделение
Прво полугодие
Биологија
Четврта наставна недела
Време: 08:40
1 2 188 189
2D i 3D oblici
I одделение
Второ полугодие
Matematika
Време: 11:20
Bezbijedno hodanje i prelaženje ulice
I одделение
Второ полугодие
Društvo
Време: 09:21
Ponavljanje glagoli
IV одделение
Второ полугодие
Bosanski jezik
Време: 15:22
Mıknatıslar ve manyetik malzemeler
IX одделение
Второ полугодие
Fızık
Време: 11:53
Situer dans le temps et exprimer la durée
IX одделение
Второ полугодие
9Fransızca
Време: 18:05
Passe Compose
IX одделение
Второ полугодие
9Fransızca
Време: 14:49
Işığın yansıması
VIII одделение
Второ полугодие
Fızık
Време: 11:36
Ahlak guzelda vranislar
VII одделение
Второ полугодие
Türk Dili
Време: 9:18
İlgeçler(Edatlar), Bağlaçlar ve Ünlemler
VII одделение
Второ полугодие
Türkçe
Време: 11:52
Algoritma Örnekleri
VI одделение
Второ полугодие
Bilgisayar
Време: 23:05
Algoritmalar ЕrcanLama
VI одделение
Второ полугодие
Enformatık
Време: 14:37
Eylem lerdezaman
VI одделение
Второ полугодие
Türk Dili
Време: 9:26
Cizgi Kompozisyonu
VI одделение
Второ полугодие
Türkçe
Време: 8:20
Kesirler
VI одделение
Второ полугодие
Matematik
Време: 15:21
Bölme
V одделение
Второ полугодие
Matematik
Време: 4:25
Adıllar (Zamirler)
V одделение
Второ полугодие
Türkçe
Време: 10:00
Türkçe 1 ve 2
III одделение
Второ полугодие
Türk Dili
Време: 5:19
Doğum Yerinin Güzellikleri
III одделение
Второ полугодие
Toplum
Време: 11:51
Cani Sikilan Cocuk
II одделение
Второ полугодие
Türkçe
Време: 7:26
Ses yüksekliği ve frekans
IX одделение
Второ полугодие
Fızık
Време: 11:24
Subject and object pronouns
IV одделение
Второ полугодие
Енглески језик
Време: 15:58
Nalazi simetriju kod 2D formi i crta liniju simetrije
II одделение
Второ полугодие
Математика
Време: 13:33