Сите лекции се содржински одобрени од страна на советниците на Бирото за развој на образованието и се проверени од страна на техничкиот тим на ЕДУИНО. Видеолекциите можете да ги погледнете за време на вашиот следен час или, пак, доколку сакате да повторите дел од материјалот. Тие се овде да ви помогнат и да го поддржат вашиот процес на учење.

Видео лекциите се прикажани според година, предмет и наставна недела и ќе бидат ажурирани на неделно ниво.

Видео лекции