Активности и игри во домашни услови

Ве покануваме да ја разгледате нашата богата библиотека од над 200 активности за деца од 3 до 10 години, во која сме сигурни дека ќе најдете инспирација и прекрасна можност за учење и игра!

Оваа секција од платформата Едуино содржи игровни активности кои може да ги пребарате според избор на тема, возраст и време за реализација. Активностите се опишани според унифициран шаблон во кој е наведен начинот на подготовка и реализација, а подолу има и фотографии и/или видео од изведба на активностите. Во библиотеката ќе најдете и подготвени дигитални игри и упатства за нивна инсталација и играње.

Игровни активности
3 год. Возраст 18 год.
Учесници во активноста:
Форми на работа:
Локација:
Аспекти на развој:
game-thumbnail
Ликови од шишиња

Преку игра детето ќе научи дека еден предмет може покрај основната намена, да се искористи и за други намени.

Родител/старател
6-8 години6-8 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Сетило за вкус

Преку разговор и интеракција, научете за сетилото за вкус кое се наоѓа на јазикот. Оваа активност вклучува и експеримент, а во самите упатства има и интересна шема со дадени инструкции за спроведување на активноста.

Родител/старател
6-8 години6-8 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Хранење птици

Ова е практична активност во која детето ќе создаде природна хранилка за птици што ќе виси во близина на вашиот дом и ќе ги нахрани птиците во различни годишни времиња. Убава можност за изработка, учење на различните видови птици и храна која ја јадат.

Родител/старател
4-6 години4-6 години, 6-8 години, 8-10 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Што чувствувам, што чувствуваш?

Преку оваа игра детето се оспособува за воочување и почитување сличности и разлики кај себе и кај другите. Преку "Куќата на емоции" детето ги препознава и именува чувствата.

Родител/старател
3-4 години3-4 години, 4-6 години, 6-8 години, 8-10 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Воден цртеж

Дали сте љубопитни да научите нов вид на цртеж? Воден цртеж со кој креативно може да се изразувате.

Родител/старател
3-4 години3-4 години, 4-6 години
Ликовно образованиеЛиковно образование
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Весникарска уметност

Преку оваа игра детето се поттикнува на креативност и истрајност при користење на различни ликовни техники и материјали.

Родител/старател
3-4 години3-4 години, 4-6 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Куклен театар

Куклен театар во вашиот дом! Направете ги куклите, спремете ја сцената и препуштете се на детската фантазија. Одлична активност која ќе ја развие емоционалната компетентност и имагинацијата кај детето.

Родител/старател
4-6 години4-6 години, 6-8 години, 8-10 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Бинго

Оваа активност ја подобрува мотивацијата и носи забава кај секој од учесниците. Активноста „Бинго“ го подржува детето во својата истрајност при процесите на учење и откривање.

Воспитувач
4-6 години4-6 години
Социоемоционален развојСоциоемоционален развој, Јазик, комуникација и развој на писменост
Просторија за учење (занимална)Просторија за учење (занимална)
game-thumbnail
Град од кутии

Имагинацијата сплотена со препознатливите градби од целиот свет. Сето ова направено на забавен начин, преку коцки и форми од кутии и листови за да се креира еден нов игровен свет и објект. Оваа активност ќе ја потикне просторната свест на вашето дете, ќе го поттикне подобро да ги разбере формите.

Воспитувач
4-6 години4-6 години, 6-8 години, 8-10 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови, Когнитивен развој и стекнување на општи знаења
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Шарена игра

Забавна игра која овозможува да се научат имињата на боите и истовремено креативно да се изразува и да се направи ликовна творба.

Воспитувач
4-6 години4-6 години
Когнитивен развој и стекнување на општи знаењаКогнитивен развој и стекнување на општи знаења
1 2 4 5