Потребно е да сте регистриран корисник (воспитувач и/или одделенски наставник) за да поднесете нова игровна едукативна активност.