EDUINO, përmes
numrave dhe rezultateve
Krenohemi me bashkësinë dhe sukseset tona të përbashkëta
values_main

Përshkrim i shkurtër: EDUINO – portali kolektiv për përmbajtje arsimore digjitale, bashkëpunim dhe zhvillim profesional, bazohet në parimet e ndërtimit të bashkësisë, që në mënyrë të përbashkët krijon hapësirë inovative, burime dhe mjete për arsim cilësor. Në përputhje me këto parime, suksesi i portalit kolektiv është sukses i të gjithë bashkësisë EDUINO, i cili ka mbi 30,000 anëtarë.

Në frymën e hapjes dhe transparencës, ju ftojmë t’i shikoni disa nga rezultatet e arritura dhe të njiheni me aktivitetet e ndryshme të projektit.

Raporti për muajin dhjetor 2020

Raporti për muajn dhjetor 2021

Vlerat tona EDUINO

BASHKËSIА

BASHKËPUNIMI

DISPOZICIONI

INOVACIONI

D ENSHTIMI

TRANSPARENCA