ambassador image
Незир Таири
Наставник по математика
ООУ „Наим Фрашери“ – Тетово
Се трудам да бидам што е можно поблиску до децата, често им велам да ме сметаат како нивни другар што знае малку повеќе од нив. Сакам во училницата да има ред, дисциплина и работа.
Запознајте се со нашиот ЕДУИНО Амбасадор
ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ
Кои сте Вие? Како би се опишале како едукатор?
Јас сум наставник по математика од 1983 год. Работам во основното училиште „Наим Фрашери“ – Тетово. Се трудам да бидам што е можно поблиску до децата, често им велам да ме сметаат како нивни другар што знае малку повеќе од нив – за да соработуваат со мене без комплекси. Сакам во училницата да има ред, дисциплина и работа.
Споделете ја Вашата најдобра практика во образованието (она што Ве прави едукаторот кој сте денес).
Јас не можам да им бидам родител и другар, но можат слободно да сметаат на мене за сè што им е потребно да ги совладаат што полесно математичките вештини и способности. За нив сум достапен 24 часа.
Која беше Вашата мотивација и посветеност за огромниот придонес кон ЕДУИНО-порталот и што им препорачувате на останатите едукатори?
Тргнав од две народни поговорки: „Нема дом без семејство, како што нема училница без деца“, и: „За доброто треба да се потрудиме, злото само доаѓа.“ Кога се затворија училиштата, децата веќе не ни доаѓаа на училиште, сега требаше ние мудро да постапиме, така што ние требаше да одиме кај нив. Сега школото е во секој дом, а ние треба да влеземе во нивните домови. Почнав со снимање на часовите, па преку платформата ЕДУИНО ги дистрибуирав кај нив, а потоа преку ЕДУИНО се преселив кај децата до ден-денес.
Како Вие ја гледате иднината на образованието како ЕДУИНО-амбасадор?
Се знае, нашето место е во школо, а пред нас се и учениците. Го молам Севишниот што е можно побрзо да се вратиме во нормала. И вака веќе правиме многу со онлајн-наставата, но се знае дека физичкото присуство е најпотребното.
Што претставува за Вас ЕДУИНО?
Прозорец преку кој разменивме многу работи и споделивме солидни искуства за време на пандемијата.
Довршете ја реченицата: ЕДУИНО e _____________
Континуитет.
ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ
ЕДУИНО АМБАСАДОРИ
ambassador image
Маја Митева Петроска
ЕДУИНО е место каде се поставуваат високи цели, се наоѓаат големи предизвици и се раѓаат убави идеи, спој на квалитет, креативност и посветеност.
ambassador image
Марија Мостро
Со учениците имам непосреден однос, кој се темели, пред сè, на меѓусебно разбирање и почитување.
ambassador image
Николина Милевска
Верувам дека иднината на образованието е во примената на нови современи, дигитални методи кои ќе бидат соодветни на новите интереси и желби на учениците.