Notice: Undefined variable: uploads_folder in /home/inoveted/eduino/wp-content/themes/ultra-child/single-ambasadori.php on line 85
ambassador image
Нусрет Хазири
Наставник по математика
ОУ „Хасан Тахсини“ - Рогле
Како наставник секогаш се обидувам да ги мотивирам учениците да го засакаат предметот, бидејќи кога го учат предметот кој го сакаат, постигнуваат позадоволителни резултати во учењето.
ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ
Кои сте Вие? Како би се опишале како едукатор?
Јас сум Нусрет Хазири, наставник по Математика во ОУ „Хасан Тахсини“. Како наставник секогаш се обидувам да ги мотивирам учениците да го засакаат предметот, бидејќи кога го учат предметот кој го сакаат, постигнуваат позадоволителни резултати во учењето.
Споделете ја Вашата најдобра практика во образованието (она што Ве прави едукаторот кој сте денес).
Имам главна цел да ги поттикнам учениците на критичко размислување. Чувствувам особено задоволство кога ќе забележам дека учениците решаваат еден математички проблем на различни видови начини. Честопати во училиштето организирам и квизови со забавен карактер, кои особено го привлекуваат внимението на младите, а во кои вклучуваам хетерогени возрасти на групи ученици.
Која беше Вашата мотивација и посветеност за огромниот придонес кон ЕДУИНО-порталот и што им препорачувате на останатите едукатори?
Мојот главен мотив се учениците, а постоењето на видеолекциите е за тие да имаат дополнителна можност да го применат учењето на далечина. На своите колеги им препорачувам да се приклучат и да придонесат, а со тоа малку по малку ќе го збогатат ова богатство - ЕДУИНО.
Како Вие ја гледате иднината на образованието како ЕДУИНО-амбасадор?
Мислам дека иднината во образованието треба да биде добро проучена. Следејќи ги успешните искуства на развиените земји во полето на образованието треба да го извлечеме најдоброто од нив, но ова е еден многу внимателен и многу софистициран процес.
Што претставува за Вас ЕДУИНО?
ЕДУИНО за мене е богатство од знаења, знаења кои може лесно да се користат од далечина.
Довршете ја реченицата: ЕДУИНО e _____________
БОГАТСТВО!
ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ
ЕДУИНО АМБАСАДОРИ
ambassador image
Гордана Икономовска
Радоста и среќата во детските очи по секој постигнат успех се мој постојан мотив за внесување новини во мојата пракса.
ambassador image
Елена Ташева
За време на пандемијата максимално го искористив времето да се посветам на пишување, изработка на активности, снимање и документирање.
ambassador image
Јелена Мандиќ
Во мојот фокус секогаш ќе биде соодветната едукативна подршка на децата преку користење на креативни игри и дигитална технологија.