Notice: Undefined variable: uploads_folder in /home/inoveted/eduino/wp-content/themes/ultra-child/single-ambasadori.php on line 85
ambassador image
Тинка Палиниќ
Одделенски наставник
ООУ „Димче А. Габерот“ - Демир Капија
За мене зборуваат делата. Сметам дека секој кој од себе го дава својот максимум може многу лесно да постигне успех. Преку позитивна атмосфера, опуштени и релаксирани ученици, сметам дека еден наставен час може да се класифицира како успешен, мотивирачки, добро осмислен и остварен со многу труд и енергија.
ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ
Кои сте Вие? Како би се опишале како едукатор?
Човек со напредни идеи, ставови, визии, мисии и погледи.
Споделете ја Вашата најдобра практика во образованието (она што Ве прави едукаторот кој сте денес).
Работа во комбинирани паралелки, истовремено реализирање програма во 3 и 4 одделенија, како и примена на меѓуетничко образование. Преку позитивна атмосфера, опуштени и релаксирани ученици, сметам дека еден наставен час може да се класифицира како успешен, мотивирачки, добро осмислен и остварен со многу труд и енергија. Она што исто така е карактеристично за мене е неуморноста и истрајноста при усвојување нови знаења и нивно успешно совладување, како и примена на стекнатото.
Која беше Вашата мотивација и посветеност за огромниот придонес кон ЕДУИНО-порталот и што им препорачувате на останатите едукатори?
Осознавање нови светови, усвојување нови знаења, практична примена на теоретското знаење, запловување во водите на успешните.
Како Вие ја гледате иднината на образованието како ЕДУИНО-амбасадор?
Сметам дека иднината која носи успех преку ЕДУИНО е загарантирана. Ваквите проекти се клуч за успех.
Што претставува за Вас ЕДУИНО?
Совршена образовна платформа. Зборови има многу, но со само овие неколку сè е кажано.
Довршете ја реченицата: ЕДУИНО e _____________
Најголемото богатство за успешен наставник.
ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ
ЕДУИНО АМБАСАДОРИ
ambassador image
Соња Апостоловска - Трајковска
Нема подобро од тоа да живееш во денешниов свет на дигитализација и да ти бидат достапни сите содржини што ги изучуваш како ученик.
ambassador image
Елизабета Теодосиевска
Иднината на образованието како ЕДУИНО-амбасадор ја гледам во можноста наставникот да креира една современа училница, каде му се дадени сите можности на ученикот.
ambassador image
Соња Трифуновска
Изработката на видеолекциите за ЕДУИНО за мене беше една од најдобрите практики што ги имам во моето работно искуство како наставник.