ambassador image
Фатиме Беџети-Дурмиши
Одделенски наставник
ООУ „Наим Фрашери“ – Тетово
Ако сакате да оставите вечни резултати зад вас, инвестирајте во човекот, во луѓето, инвестирајте во деца, односно во нивното знаење. Верувам дека иднината им припаѓа на децата и затоа со својата работа сакам да придонесам за создавање на иднината.
Запознајте се со нашиот ЕДУИНО Амбасадор
ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ
Кои сте Вие? Како би се опишале како едукатор?
Јас сум професор Фатиме Беџети-Дурмиши од ООУ „Наим Фрашери“. Живеам во Тетово. Професор сум по одделенска и претшколска настава. Имам професорски работен стаж од 15 години, со истакнати афинитети за рачни и уметнички активности и посебен сензибилитет и познавања за деца со специфичен развој и ограничени способности.
Споделете ја Вашата најдобра практика во образованието (она што Ве прави едукаторот кој сте денес).
Највисока цел во човековото постоење е градењето иднина, а клуч за тоа се новите генерации.
Која беше Вашата мотивација и посветеност за огромниот придонес кон ЕДУИНО-порталот и што им препорачувате на останатите едукатори?
Ако сакате да оставите вечни резултати зад себе, инвестирајте во човекот, во луѓето, инвестирајте во децата, односно во нивните знаења.
Како Вие ја гледате иднината на образованието како ЕДУИНО-амбасадор?
Во интензивни реформи, обновување на ресурсите и приближување кон западноевропските стандарди.
Што претставува за Вас ЕДУИНО?
Одлична платформа за синхронизација на стандарди, критериуми и методи во образовната работа во целата држава.
Довршете ја реченицата: ЕДУИНО e _____________
Библиотека на знаење.
ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ
ЕДУИНО АМБАСАДОРИ
ambassador image
Јелена Мандиќ
Во мојот фокус секогаш ќе биде соодветната едукативна подршка на децата преку користење на креативни игри и дигитална технологија.
ambassador image
Марина Станиславова
Моја лична препорака до сите наставници е да се охрабрат и да ја пренесат својата енергија и креативност во едукативни активности и лекции и да станат дел од ЕДУИНО-заедницата
ambassador image
Жаклина Ристовска
Постојано создавам автентични ситуации, со цел учениците да сфатат дека она што го учат и ќе го научат ќе им биде потребно и корисно во животот.