Оваа секција од платформата Едуино содржи игровни активности кои може да ги пребарате според избор на тема, возраст и време за реализација. Активностите се опишани според унифициран шаблон во кој е наведен начинот на подготовка и реализација, а подолу има и фотографии и/или видео од изведба на активностите. Во библиотеката ќе најдете и подготвени дигитални игри и упатства за нивна инсталација и играње.

Пребарај ја библиотеката со игровни активности

game-thumbnail
Оригами Коала

Запознајте се и дружете се со коалата која е заштитен вид животно во Австралија. Преку изработка на оригами коала, ќе ја вежбате фината моторика и истовремено преку придружната приказна ќе научите повеќе за коалата и нејзините особини.

Главни тагови
7-10 год.
Креативни изработкиКреативни изработки, Уметност, Животна средина
30 мин.
Домашни услови
game-thumbnail
Сетило за вкус

Преку разговор и интеракција, научете за сетилото за вкус кое се наоѓа на јазикот. Оваа активност вклучува и експеримент, а во самите упатства има и интересна шема со дадени инструкции за спроведување на активноста.

Главни тагови
7-8 год.
Наука и знаењеНаука и знаење, Логички игри, Истражувачки игри
40 мин.
Домашни услови
game-thumbnail
Оригами Круна

Изработи ја твојата круна и состави приказна за неа. Оваа активност помага да се развие креативноста и да се поттикне фината моторика преку правење на рачна изработка.

Главни тагови
8-10 год.
Креативни изработкиКреативни изработки, Уметност, Јазик и изразување
30 мин.
Домашни услови
game-thumbnail
Математички пазар

Време е за математичко пазарување! Во оваа активност заедно ќе поставите маса како тезга на пазар и ќе купувате со помош на текстуални задачи. Откако ќе се одговорат и поминат сите прашања, актвноста нуди и насоки како да смислите нови тесктуални задачи и исцртате соодветни сликички за новите решенија.

Главни тагови
7-8 год.
МатематикаМатематика, Логички игри
40 мин.
Домашни услови
game-thumbnail
На секој човек му е потребно

За да дознаете што му е потребно на секој човек во животот, добра идеја е да направете список на работи кои сметате дека се неопходни. Оваа активност поттикнува размислување за потреби потреби и желби и го поттикнува почитување на сличностите и разликите меѓу луѓето.

Главни тагови
7-10 год.
Јазик и изразувањеЈазик и изразување, Социјални игри, Социо-емоционален развој
60 мин.
Домашни услови
game-thumbnail
Безбедност од пожар

Во светот секоја година пожарите предизвикуваат огромни материјални штети и загуба на човечки животи. Затоа е многу важно да знаеме како се спречуваат и како да се заштитиме од пожарите со подготовка на заедничка програма за превенција од пожари.

Главни тагови
8-10 год.
Наука и знаењеНаука и знаење, Истражувачки игри, Животна средина
40 мин.
Домашни услови
game-thumbnail
Оригами жабче

Заедничко подготвување на оригами според илустративни илустрации и забава за целото семејство преку игра со жабчето и назначените полиња со задачи. Многу смеа, изработка и учење на нови работи.

Главни тагови
7-10 год.
Креативни изработкиКреативни изработки, Логички игри, Социјални игри
30 мин.
Домашни услови
game-thumbnail
Градина во домот

Дознајте повеќе за растенијата и нивните делови кои вообичаено не се користат и се фрлени како отпад, а можат да бидат корисни. Со оваа активност ќе научите кои плодови се обновливи, односно можат повторно да се засадат нивните делови и да се добијат нови плодови кои понатаму ќе се употребуваат во исхраната.

Главни тагови
4-10 год.
Наука и знаењеНаука и знаење, Истражувачки игри, Животна средина
30 мин.
Домашни услови
game-thumbnail
Цртаме животни

Почнуваме со играње на играта „На буква на буква…”, со цел да се каже животно на таа буква и истото да се нацрта со дланката според примерите од видеото. Активноста поттикнува да се одбере едно од нацртаните животни и да се раскаже креативна приказна за него.

Главни тагови
5-10 год.
Животна срединаЖивотна средина, Јазик и изразување, Социјални игри
30 мин.
Домашни услови
game-thumbnail
Пресликување на фолија

Во оваа активност детето ќе научи постапката на пресликување и начинот на кој може самостојно да го прави тоа според дадените инструкции. Во завршувањето на пресликувањето, може во својот дом да направете изложба или пак колаж со неколкуте дела на вашето дете.

Главни тагови
5-10 год.
Креативни изработкиКреативни изработки, Уметност
30 мин.
Домашни услови
1 2 21 22