Të gjitha mësimet miratohen nga këshilltarët e Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe kontrollohen nga ekipi teknik i portalit EDUINO. Video-leksionet mund t’i shikoni gjatë orës suaj të radhës, ose nëse dëshironi të përsërisni një pjesë të materialit. Ata janë këtu për të ndihmuar dhe mbështetur procesin tuaj të mësimit.

Video
Klasa
Gjysmëvjetori
Lëndët për arsimin fillor
Java shkollore
Karakteristikat e organizmave të gjallë
VII Klasa
Gjysmëvjetori i parë
Biologji
Java e parë e vitit shkollor
Koha: 08:51
Интеркултурни содржини и меидумска писменост / Christmas and New Year
V Klasa
Gjysmëvjetori i parë
Gjuhe angleze
Java e pestë e vitit shkollor
Koha: 04:48
Present Perfect Tense
VIII Klasa
Gjysmëvjetori i parë
Gjuhe angleze
Java e parë e vitit shkollor
Koha: 09:33
Talking about experiences we have had in our lifetimes-
VIII Klasa
Gjysmëvjetori i parë
Gjuhe angleze
Java e parë e vitit shkollor
Koha: 08:53
Present Simple VS Present Continuous-
VIII Klasa
Gjysmëvjetori i parë
Gjuhe angleze
Java e parë e vitit shkollor
Koha: 08:34
Expressing opinions, intentions and give reason
VIII Klasa
Gjysmëvjetori i parë
Gjuhe angleze
Java e dytë e vitit shkollor
Koha: 07:39
Ndjeshmëria te shtazët
VII Klasa
Gjysmëvjetori i parë
Biologji
Java e parë e vitit shkollor
Koha: 09:30
Të ushqyerit dhe bartja e energjisë
VII Klasa
Gjysmëvjetori i parë
Biologji
Java e dytë e vitit shkollor
Koha: 09:36
Hyrje në energji
VII Klasa
Gjysmëvjetori i parë
Biologji
Java e dytë e vitit shkollor
Koha: 10:34
Sistemi nervor-receptoret per drite
VIII Klasa
Gjysmëvjetori i parë
Biologji
Java e dytë e vitit shkollor
Koha: 09:41
1 2 55 56
2D i 3D oblici
I Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Matematika
Koha: 11:20
Bezbijedno hodanje i prelaženje ulice
I Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Društvo
Koha: 09:21
Ponavljanje glagoli
IV Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Bosanski jezik
Koha: 15:22
Mıknatıslar ve manyetik malzemeler
IX Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Fızık
Koha: 11:53
Situer dans le temps et exprimer la durée
IX Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
9Fransızca
Koha: 18:05
Passe Compose
IX Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
9Fransızca
Koha: 14:49
Işığın yansıması
VIII Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Fızık
Koha: 11:36
Ahlak guzelda vranislar
VII Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Türk Dili
Koha: 9:18
İlgeçler(Edatlar), Bağlaçlar ve Ünlemler
VII Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Türkçe
Koha: 11:52
Algoritma Örnekleri
VI Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Bilgisayar
Koha: 23:05
Algoritmalar ЕrcanLama
VI Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Enformatık
Koha: 14:37
Eylem lerdezaman
VI Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Türk Dili
Koha: 9:26
Cizgi Kompozisyonu
VI Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Türkçe
Koha: 8:20
Kesirler
VI Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Matematik
Koha: 15:21
Bölme
V Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Matematik
Koha: 4:25
Adıllar (Zamirler)
V Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Türkçe
Koha: 10:00
Türkçe 1 ve 2
III Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Türk Dili
Koha: 5:19
Doğum Yerinin Güzellikleri
III Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Toplum
Koha: 11:51
Cani Sikilan Cocuk
II Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Türkçe
Koha: 7:26
Ses yüksekliği ve frekans
IX Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Fızık
Koha: 11:24
Subject and object pronouns
IV Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Енглески језик
Koha: 15:58
Nalazi simetriju kod 2D formi i crta liniju simetrije
II Klasa
Gjysmëvjetori i dytë
Matematikë
Koha: 13:33