Сите лекции се содржински одобрени од страна на советниците на Бирото за развој на образованието и се проверени од страна на техничкиот тим на ЕДУИНО. Видеолекциите можете да ги погледнете за време на вашиот следен час или, пак, доколку сакате да повторите дел од материјалот. Тие се овде да ви помогнат и да го поддржат вашиот процес на учење.

Видео лекциите се прикажани според година, предмет и наставна недела и ќе бидат ажурирани на неделно ниво.

Видеа
Ниво на средно образование
Полугодие
Предмети за средно образование
Школска недела
Царство монери
I година
Прво полугодие
Биологија
Десетта наставна недела
Време: 14:53
Царство на протисти
I година
Прво полугодие
Биологија
Единаесетта наставна недела
Време: 17:47
Генетска информација функција на гени,репликација
II година
Прво полугодие
Биологија
Десетта наставна недела
Време: 10:10
Генетски код, синтеза на протеини
II година
Прво полугодие
Биологија
Единаесетта наставна недела
Време: 14:40
Локомоторен систем: Коски- коскено ткиво, видови коски и градба
III година
Прво полугодие
Биологија
Прва наставна недела
Време: 10:33
Деформитети и болести на локомоторен систем
III година
Прво полугодие
Биологија
Четврта наставна недела
Време: 9:36
Типови и градба на крвни садови
III година
Прво полугодие
Биологија
Деветта наставна недела
Време: 13:33
Смена на генерации кај мовови и папрати
IV година
Прво полугодие
Биологија
Единаесетта наставна недела
Време: 11:50
Важни аспекти на претприемништвото
IV година
Прво полугодие
Бизнис и претприемништво
Прва наставна недела
Време: 11:35
Анализа на сите елементи потребни за започнување на бизнис
IV година
Прво полугодие
Бизнис и претприемништво
Втора наставна недела
Време: 10:42
1 2 20 21