Дигитални алатки за подобро спроведување на онлајн настава
Креирање на прашања во текст документ (.txt) и додавање (импортирање) на повеќе прашања одеднаш во тест/квиз на НПДУ
Видеото е наменето за наставниците, за олеснување на работата при креирање на банка/библиотека на прашања и пополнување на базата со прашања кои што можат подоцна да се додаваат во тестовите/квизовите креирани од наставниците. Бланко текст документи со прашања за квиз на НУПД: https://bit.ly/3mMwL2s или https://bit.ly/386SWfB
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Како успешно да го поставите и модерирате вашиот онлајн час? (наставници)
Во ова видео, ќе се запознаеме со сите можности што ги нуди онлајн часот, како и некои новости кои се додадени од страна на Microsooft Teams

 • Објаснување на разликите помеѓу оптворен онлајн час и онлајн час за определена група
 • Објаснување за кои можности ги има наставникот како модератор на Microsoft Teams online час
 • Најдобри практики и подесувања пред и после започнувањето на часот
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Креирање и припремање на тест (Quiz) во Microsoft Forms (за наставници)
Во ова видео ќе се запознаеме со начинот на креирање и припремање на тест (Quiz) и видови на прашања кои можат да Ви користат во Microsoft Forms за наставници, кој што подоцна може да се испрати како директен линк до учениците или да се постави и зададе во Microsoft Teams во (Assignments).
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Креирање и задавање на тест (Quiz) и работна задача (Assignment) во Microsoft Teams (за наставници)
Во ова видео ќе се запознаеме со тоа како да се постави и зададе тест (Quiz) (претходно креиран во Microsoft Forms ) како и преглед и оценување на решен тест (Quiz), креирање и прегледување на работна задача (Assignment), сумирање на постигнатите резултати од работните задачи и тестови во алатката Grades.
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Поставки за преземање на контрола и менаџирање на Вашиот онлајн час на Microsoft Teams
Препорачани поставки кои што секој наставник треба да ги има при самото креирање на онлајн-час на платформата Microsoft Teams, за преземање на контрола, превенирање и спречување на проблеми.
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Користење на дигиталната алатка „Kahoot“
Во ова видео се запознаваме со бесплатната дигитална алатка „Kahoot“ којашто служи за креирање на интерактивни квизови кои вашите ученици може да ги одговораат во реално време. Алатката исто така помага во креирање на прашалници, квизови и ја олеснува дискусијата помеѓу вас и вашите ученици. Ова е една лесна и интересна дигитална алатка за забава и учење којашто, се надеваме, ќе најде место во вашиот следен час.
Подготвено од

Перo Сарџоски, директор на настава и основач – Пегагус ЕЛС

Едукативен квиз креиран со дигиталната алатка „Kahoot“
Во ова видео може да погледете пример на едукативен квиз кој е креиран со дигиталната алатка „Kahoot“, како тој се одвива и како може учениците активно да учестуваат во квизот.

Подготвено од

Перo Сарџоски, директор на настава и основач – Пегагус ЕЛС

Користење на „Quizlet“, серија на алатки и картички за учење
Во ова видео се запознаваме со можностите кои ги нуди дигиталната алатка „Quizlet“. Ќе зборуваме повеќе за креирање на интерактивни картички и игри за учење како и начинот на интеграција на „Quizlet“ за потребите на вашиот следен онлајн час.

Подготвено од

Перo Сарџоски, директор на настава и основач – Пегагус ЕЛС

Употреба на дигиталната алатка „Quizlet“
Во ова видео може да погледете пример за употреба на дигиталната алатка „Quizlet“ и како тој може да се спроведе во наставата за активно учество на учениците.
Подготвено од

Перo Сарџоски, директор на настава и основач – Пегагус ЕЛС

Користење на „Wordwall“, алатка за креирање активности, интерактивни игри и квизови
Во ова видео се запознаваме со алатката „Wordwall“ која е пригодна за презентирање на теми и проверка на знаења по секој предмет од наставната содржина, а е наменета за ученици од повисоките одделенија.

Подготвено од

Перo Сарџоски, директор на настава и основач – Пегагус ЕЛС

Користење на „Zoom“, видео конференциска алатка за онлајн настава
Во ова видео се запознаваме со видео конференциската алатка „Zoom“ за реализирање на онлајн настава во реално време преку аудиовизуелна интеракција помеѓу наставниците и учениците, со можност за споделување на екранот, користење на табла за презентација, поделба на учениците по групи и уште неколку различни можности.

Подготвено од
Перo Сарџоски, директор на настава и основач – Пегагус ЕЛС
Дигитални алатки за подобро спроведување на онлајн настава (за родители)
Запознавање со Microsoft Teams – за родители (преку компјутер)
 • Начини на инсталација и влез во апликацијата МС Тимс
 • Запознавање со сновните мениа и работна површина во МС Тимс
 • Основни поставки на профилот
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Запознавање со Microsoft Teams за родители (преку телефон)
 • Начини на инсталација и влез во апликацијата МС Тимс
 • Запознавање со основните алатки и работна површина во МС Тимс
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Топ 5 работи на кои треба да внимавате, за полесно користење на Microsoft Teams (за родители)
Во ова кратко видео се потенцирани топ 5 работи на кои треба родителите/учениците да внимаваат, за полесно користење на Microsoft Teams

 1. Како да ги проверите последните активности
 2. Совети за каде да пишувате пораки (приватен чет, чет креиран од онлајн часот)
 3. Исклучување на непотребните известувања од чет пораките
 4. Проверување на последните активности во предметите
 5. На што треба да обрнете внимавате при влегување, и за време на онлајн часот
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Далечински пристап и техничка помош од страна на наставник со помош на TeamViewer (за родители / ученици)
Во ова видео ќе се запознаеме со начинот на кој што наставникот може да ви помогне во техничките проблеми на вашиот уред (компјутер/телефон) со далечински пристап со помош на TeamViewer.

 1. Запознавање со TeamViewer
 2. Download и инсталација на TeamViewer на компјутер и на телефон
 3. Упатство за користење на TeamViewer
 4. Препораки за сигурност
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Упатства за работа во Microsoft teams за учење на Вашето дете (за родители)
Во ова видео ќе се запознаеме со Microsoft Teams и како да го користиме Microsoft Teams во насока на учење на Вашето дете.

 1. Основни поставки
 2. Влегување и работа во наставниот предмет (ѕид на предметот, поставување на папки и документи, работни задачи и тестови)
 3. Комуникација со наставник или ученик во чет
 4. Начини на влегување на онлајн час и мени со алатки за онлајн часот
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Испраќање на домашна/работна задача до наставникот од компјутер. (за родители/ученици)
Ова видео е наменето за учениците/родителите, со цел да им помогне во совладување на сите чекори, за успешно испраќање на домашна/работна задача од компјутер, доколку наставникот има зададено домашна/работна задача на Националната Платформа за Учење на Далечина НПУД
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Испраќање на домашна/работна задача до наставникот од телефон/смартфон. (за родители/ученици)
Ова видео е наменето за учениците/родителите, со цел да им помогне во совладување на сите чекори, за успешно испраќање на домашна/работна задача од телефон/смартфон, доколку наставникот има зададено домашна/работна задача на Националната Платформа за Учење на Далечина НПУД.
Подготвено од

Даниел Тодоровски, Ликовен педагог со сликарство, наставник по Ликовно образование и Иновации, училишен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams

Видеоупатства за снимање на видео лекции за Е-училница и Е-занимална
Видео упатство – Како да инсталирате OBS софтвер за снимање на видео?
Во ова видео е објаснето користењето на дигиталните упатства за снимање на видео, како и начинот на симнување, инсталирање и употреба на OBS програмата за снимање на вашите видео лекции.
Подготвено од

Александар Лазовски, проект менаџер – СмартАп

Насоки за снимање на видео лекции – Најчести грешки, проблеми и како да ги решите
Како до содржински подобра видео лекција и како до технички подобро видео? Во ова видео слушнете неколку работи кои треба да ги проверите пред испраќање на вашата видео лекција со цел да има подобар квалитет.
Подготвено од

Александар Лазовски, проект менаџер – СмартАп

Видео упатство – Поставување на обележан курсор 
Во склоп на ова видео слушнете за опцијата и користењето на обележан, highlighted cursor (маус). Оваа алатка ќе ви користи за време на предавањата каде ќе имате потреба да потенцирате и покажете одреден дел на презентацијата, како што е дел од географска мапа, хемиско соединение и слично.
Подготвено од

Александар Лазовски, проект менаџер – СмартАп

Видео упатство – Подесување на PowerPoint & OBS, во случај на црн екран
Согласно техничките проблеми кои се случуваат во програмот за снимање на видео лекции, во ова видео слушнете ги најчестите проблеми како што се подесување на презентација PowerPoint и црн екран на OBS, и како да ги решите на брз начин.
Подготвено од

Александар Лазовски, проект менаџер – СмартАп

Насоки за организирање на дигитални активности
Насоки за организирање на дигитални активности
Во ова видео, дознајте како да организирате дигитална работилница, со сите потребни аспекти за планирање, спроведување и промоција. Погледнете и неколку предлози за теми и дигитални работилници кои може да ги организирате со вашите ученици.
Подготвено од

Македонски центар за граѓанско образование, со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Проект: Меѓуетничка интеграција на младите во образованието имплементиран

Приспособување на видеолекции и материјали за деца со попреченост
Како да приспособите материјали за деца со попреченост (дел 1)
Преку ова видео дознајте како соодветно да приспособите текст или содржина за ученици со попреченост, при што ќе обрнете внимание на фонтот и неговата големина, како и на бојата и контрастот на позадината, со цел успешно и активно да ги вклучите сите ученици во програмата која ја спроведувате.
Подготвено од

специјален едукатор и рехабилитатор, Марија Велиновска Велковска

Како да приспособите материјали за деца со попреченост (дел 2)
Преку ова видео, дознајте како соодветно да приспособите материјали за ученици со попреченост кога употребувате слика којашто содржи повеќе бои, анимација и нејзино приспособување кон пристапна визуелна илустрација со детали коишто може да ги следат сите ученици.
Подготвено од

специјален едукатор и рехабилитатор, Марија Велиновска Велковска

Microsoft Teams: Поставувања, алатки и корисни функционалности
Креирање и управување со групи (breakout room) на онлајн-час – Microsoft Teams
Во ова видеоупатство ќе се запознаете со потребните услови за креирање breakout rooms, закажување на час во кој ќе се поделат учениците во групи, креирање breakout rooms, распоредување на учениците во соодветните групи, како и преименување на собите. Како дополнување, објаснета е постапката за отворање на групите, посета на групите, испраќање известување до секоја од групите, прераспоредување на учениците меѓу групите, разговарање со учениците во групите (chat), додавање и бришење групи, затворање групи, зачувување датотеки, снимки и белешки од групите и уредување на поставките за групите.
Подготвено од

Игор Богданоски, наставник по математика, национален обучувач за Националната платформа за учење од далечина (НПДУ), Microsoft Innovative Educator Expert и Microsoft Innovative Educator Master Trainer.

Креирање интерактивни видеа со Microsoft Stream – Microsoft Teams
Во ова видеоупатство ќе се запознаете со апликацијата Microsoft Stream, која служи за креирање и споделување видеосодржини. Ќе се разгледаат опциите што се на располагање, а потоа и ќе се креира сопствено видео, кое потоа ќе се објави и ќе се образложи споделувањето на видеа преку групи и канали. Потоа ќе се објасни постапката за креирање интерактивно видео преку додавање претходно креиран Microsoft Form (Quiz) каде било во временската рамка. Ќе се креира таб во Microsoft Teams на кој ќе се споделуваат видеата со вашите ученици (колеги).
Подготвено од

Игор Богданоски, наставник по математика, национален обучувач за Националната платформа за учење од далечина (НПДУ), Microsoft Innovative Educator Expert и Microsoft Innovative Educator Master Trainer.

Видеооценување со помош на Flipgrid во Microsoft Teams – прв дел
Во ова видеоупатство е објаснета постапката за креирање сметка на Fipgrid (негово поврзување со schools.mk), навигација на почетната страница и основни алатки, како што се креирање дискусии во Flipgrid, креирање групи за вашите ученици, креирање (додавање) теми за отпочнување дискусија, снимање одговор, поставки за креирање кратки снимки, како и интеграција со Microsoft Teams.
Подготвено од

Игор Богданоски, наставник по математика, национален обучувач за Националната платформа за учење од далечина (НПДУ), Microsoft Innovative Educator Expert и Microsoft Innovative Educator Master Trainer.

Користење на TestPortal преку Microsoft Teams – прв дел
Ова видеоупатство ја објаснува постапката за креирање сметка на Test Portal, додавање на Test Portal како апликација во Microsoft Teams, како и преглед на можностите на Test Portal. Во продолжение е објаснета постапката за активирање пробен тест во канал на Microsoft Teams, решавање на тестот од страна на ученик, приказ на прокторирање – супервизија на тестот, како и преглед на достапната аналитика од страна на наставникот.
Подготвено од

Игор Богданоски, наставник по математика, национален обучувач за Националната платформа за учење од далечина (НПДУ), Microsoft Innovative Educator Expert и Microsoft Innovative Educator Master Trainer.

Користење на TestPortal преку Microsoft Teams – втор дел
Во ова видеоупатство ќе се запознаете подетално со начинот на креирање тестови во апликацијата Test Portal, директно преку Microsoft Teams. Ќе можете да научите како се креираат категории на прашање (со цел креирање банка од прашања) и потоа како да креирате прашања од шесте облици што ви стојат на располагање. Ќе се објасни постапката за креирање повеќе тестови одеднаш со прашања од категориите, како и поставките пред почетокот на тестот поврзани со времето на почеток, почетната страница, критериумите за оценување и активирањето на тестот. Ќе можете да видите како изгледа тестот од страна на ученикот и кои се можностите за анализа по завршувањето на тестот.
Подготвено од

Игор Богданоски, наставник по математика, национален обучувач за Националната платформа за учење од далечина (НПДУ), Microsoft Innovative Educator Expert и Microsoft Innovative Educator Master Trainer.

Креирање и подготовка на тест (Microsoft Forms) – Microsoft Teams
Во ова видео ќе се запознаеме со начинот на креирање и подготовка на тест (Quiz) и видови прашања што можат да ви користат во Microsoft Forms, кој подоцна може да се испрати како директен линк до учениците или да се постави и да се зададе во Microsoft Teams во работни задачи (Assignments).
Подготвено од

Даниел Тодоровски, ликовен педагог со сликарство, наставник по ликовно образование и иновации, училиштен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams.

НПУД: Совети и добри практики
Креирање и додавање прашања во тестот – Национална платформа за учење на далечина (НПУД)
Видеото е наменето за наставниците за олеснување на работата при креирањеа банка на прашања (базен) и пополнување на базенот со прашања што можат подоцна да се додаваат во тестовите/квизовите креирани од наставниците.
Бланко текстуални документи со прашања за квиз на НУПД: https://bit.ly/3mMwL2s
или https://bit.ly/386SWfB
Подготвено од

Даниел Тодоровски, ликовен педагог со сликарство, наставник по ликовно образование и иновации, училиштен администратор и обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ) и Microsoft Teams.

Онлајн-часови: Креирање интерактивни ресурси
Креирање интерактивен ресурс од стар Word документ – алатки за прелистувачи
Во ова видео ќе научите како од стар Word документ да креирате целосно интерактивен ресурс со платформа каде што учениците ќе може да оставаат видео- и аудиоодговори, платформа за дискусија, како и вметнати интерактивни видеа. Обработени ќе бидат алатките Thinglink.com, Flipgrid.com, Padlet.com и EdPuzzle.com.
Подготвено од

Марија Петреска
· Прва награда на Мајкрософт конференција во Сиетл за иновативна употреба на Thinglink и Powerpoint за креирање интерактивни инфографици во 2016 год.
· Genially амбасадор, близок соработник со издадени публикации за таа алатка.
· Flipgrid Certified Teacher – публикувани статии за иновативна употреба на Флипгрид за формативно оценување.

Креирање интерактивен ресурс од стара PowerPoint презентација – алатки за прелистувачот
Во ова видео ќе научите како да креирате целосно анимирана и интерактивна презентација со вметнато видео, мисловна мапа и простор за активности на учениците. Обработени ќе бидат алатките Genially, Microsoft Whiteboard, Microsoft Stream, Coggle и Padlet.
Подготвено од

Марија Петреска
· Прва награда на Мајкрософт конференција во Сиетл за иновативна употреба на Thinglink и Powerpoint за креирање интерактивни инфографици во 2016 год.
· Genially амбасадор, близок соработник со издадени публикации за таа алатка.
· Flipgrid Certified Teacher – публикувани статии за иновативна употреба на Флипгрид за формативно оценување.

Креирање интерактивен ресурс од која било веб-страница – InsertLearning – алатка за веб-прелистувачот
Во оваа презентација ќе научите како да креирате интерактивен ресурс со прашања и простор за дискусии, со вметнување на 3Д-модели и интерактивна табла од која било постојна веб-страница. Обработени ќе бидат алатките Insert Learning и Miro.
Подготвено од

Марија Петреска
· Прва награда на Мајкрософт конференција во Сиетл за иновативна употреба на Thinglink и Powerpoint за креирање интерактивни инфографици во 2016 год.
· Genially амбасадор, близок соработник со издадени публикации за таа алатка.
· Flipgrid Certified Teacher – публикувани статии за иновативна употреба на Флипгрид за формативно оценување.

Креирање видеодискусии – Flipgrid
Во ова видео ќе се запознаете со креирање видеодискусија, но од перспектива на ученик што одговара на зададени задачи и добива повратни информации и поени според зададена рубрика за оценување. Во ова видео се обработени алатките Flipgrid, Pixlr, FaceinHole, како и апликацијата Google Arts & Culture.
Подготвено од

Марија Петреска
· Прва награда на Мајкрософт конференција во Сиетл за иновативна употреба на Thinglink и Powerpoint за креирање интерактивни инфографици во 2016 год.
· Genially амбасадор, близок соработник со издадени публикации за таа алатка.
· Flipgrid Certified Teacher – публикувани статии за иновативна употреба на Флипгрид за формативно оценување.

Креирање интерактивен час – Microsoft Whiteboard
Во ова видео ќе научите како може Microsoft Whiteboard да се искористи за креирање ресурс со кој учениците ќе работат и ќе соработуваат на задачи. Вметнување слика, текст, pdf, doc, powerpoint-презентација, креирање темплејт за формативно и сумативно оценување.
Подготвено од

Марија Петреска
· Прва награда на Мајкрософт конференција во Сиетл за иновативна употреба на Thinglink и Powerpoint за креирање интерактивни инфографици во 2016 год.
· Genially амбасадор, близок соработник со издадени публикации за таа алатка.
· Flipgrid Certified Teacher – публикувани статии за иновативна употреба на Флипгрид за формативно оценување.

Креирање нтерактивни електронски книги – Book Creator
Во ова видео ќе научите како се креираат електронски книги низ три сценарија, едно за најмалите ученици, кои ќе цртаат и ќе креираат аудиокниги, за поголемите ученици – кои ќе пишуваат и ќе вметнуваат звуци и музика како дополнување, и за највозрасните ученици – кои ќе вметнуваат 3Д-модели и виртуелни тури.
Подготвено од

Марија Петреска
· Прва награда на Мајкрософт конференција во Сиетл за иновативна употреба на Thinglink и Powerpoint за креирање интерактивни инфографици во 2016 год.
· Genially амбасадор, близок соработник со издадени публикации за таа алатка.
· Flipgrid Certified Teacher – публикувани статии за иновативна употреба на Флипгрид за формативно оценување.

Креирање интерактивна табла – Jamboard
Во ова видео ќе научиме како се креира една интерактивна Jamboard табла, која ќе ни овозможи учениците колаборативно да работат во еден простор, каде што може да споделуваат текстуални фотографии, да вметнуваат гифови и стикери. Чекор по чекор се дадени инструкции за креирање Jamboard-шаблон, кој одново и одново ќе го користите, како и инструкции како да направите свој анимиран стикер. На крајот, креираната Jamboard-табла се вметнува во Microsoft Teams.
Подготвено од

Марија Петреска
· Прва награда на Мајкрософт конференција во Сиетл за иновативна употреба на Thinglink и Powerpoint за креирање интерактивни инфографици во 2016 год.
· Genially амбасадор, близок соработник со издадени публикации за таа алатка.
· Flipgrid Certified Teacher – публикувани статии за иновативна употреба на Флипгрид за формативно оценување.

Креирање интерактивни презентации – Peardeck
Во ова видео ќе користиме готови темплејти за Google Slides од Slidesgo и Peardeck за да креираме интерактивна презентација. На почеток ќе искористиме готов преземен темплејт од Slidesgo и ќе го приспособиме кон потребите за презентацијата на час. Потоа со помош на Peardeck ќе направиме секој слајд да биде интерактивен, односно да може за време на часот учениците да одговараат на прашања, да цртаат и да повлекуваат . На крајот, готовите презентации ќе ги споделиме и ќе видиме како тие се вметнуваат во Microsoft Teams.
Подготвено од

Марија Петреска
· Прва награда на Мајкрософт конференција во Сиетл за иновативна употреба на Thinglink и Powerpoint за креирање интерактивни инфографици во 2016 год.
· Genially амбасадор, близок соработник со издадени публикации за таа алатка.
· Flipgrid Certified Teacher – публикувани статии за иновативна употреба на Флипгрид за формативно оценување.

Неколку додатоци на прелистувачот Chrome за полесна и позабавна настава од далечина
Во ова видео ќе се запознаеме со неколку корисни додатоци (екстензии) на Google Chrome со кои ви се олеснува работата при пребарувањето, зачувувањето и споделувањето страници и материјали. Ќе бидат демонстрирани и екстензии за креирање слика од екран (screenshot) и снимање на екран, како и додатоци како слика во слика и затемнување страница. Во делот на малку позабавни додатоци се демонстрираат стикерите Bitmoji и конфетите, но и еден додаток што продуцира звуци од природата за фокусирање и релаксирање.
Подготвено од

Марија Петреска
· Прва награда на Мајкрософт конференција во Сиетл за иновативна употреба на Thinglink и Powerpoint за креирање интерактивни инфографици во 2016 год.
· Genially амбасадор, близок соработник со издадени публикации за таа алатка.
· Flipgrid Certified Teacher – публикувани статии за иновативна употреба на Флипгрид за формативно оценување.

Power Point – Искористување на алатките што ги содржи
Основни поставки и алатки достапни во PowerPoint (основно ниво)
Во ова видеоупатство ќе се запознаете со основните опции и алатки со кои се работи во PowerPoint. Ќе се запознаете со почетниот прозорец и со начините на креирање нова презентација како празен документ или со помош на однапред дефиниран шаблон или дизајн. Ќе се креираат основните елементи на еден слајд текст, слика, анимација, график, видео. Ќе се демонстрираат основни транзиции, суптилни анимации и движења.
Подготвено од

Игор Богданоски, наставник по математика, национален обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ), Microsoft Innovative Educator Expert и Microsoft Innovative Educator Master Trainer.

Креирање динамична презентација со транзиции и анимации на Microsoft PowerPoint (средно ниво)
Во ова видеоупатство ќе се запознаете со предлог за тек на активности поврзани со уредување и креирање на една динамичка презентација од стана на наставникот. Ќе се започне со уредување на почетниот слајд и креирање банер (наслов), а потоа ќе се понудат одредени активности за управување со вниманието на слушателот. При крајот ќе се уредуваат слајдовите со икони и слики за зголемување на визуелниот ефект на презентацијата и задржување на вниманието до крајот.
Подготвено од

Игор Богданоски, наставник по математика, национален обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ), Microsoft Innovative Educator Expert и Microsoft Innovative Educator Master Trainer.

Креирање интерактивна презентација и работа со Slide Master (напредно ниво)
Во ова видео упатство ќе се запознаете со Slide Master, со чија помош може да се креираат најразлични custom дизајни за сите ваши потреби. Ќе се објаснат неговите карактеристики и начинот на неговото функционирање, а потоа ќе се искористи за да се креира работен лист, кој ќе се претвори во интерактивен со креирање простор во кој учениците ќе можат да одговараат.
Подготвено од

Игор Богданоски, наставник по математика, национален обучувач за Националната платформа за учење на далечина (НПДУ), Microsoft Innovative Educator Expert и Microsoft Innovative Educator Master Trainer.

Анимации за интерактивна настава на далечина
Креирање анимиран аватар за вашите презентации – Animaker
Во ова видео ќе научиме како на почетокот да креираме аватар, кој подоцна ќе се анимира и ќе му се додаваат експресии на лицето. Истиот лик се вметнува во презентација и се избираат активности што се анимирани и кои ликот ги покажува за време на презентирањето. Презентациите се креираат на ист начин како и со која било друга алатка за презентации со додавање заднини, елементи и текст. На крајот, презентацијата се вметнува во Microsoft Teams.
Подготвено од

Марија Петреска
· Прва награда на Мајкрософт конференција во Сиетл за иновативна употреба на Thinglink и Powerpoint за креирање интерактивни инфографици во 2016 год.
· Genially амбасадор, близок соработник со издадени публикации за таа алатка.
· Flipgrid Certified Teacher – публикувани статии за иновативна употреба на Флипгрид за формативно оценување.

Креирање анимирано видео со ваш аватар – Animaker
Во ова видео ќе научиме како се креира анимирано видео во Animaker со аватар што претходно сме го направиле. Во видеата на аватарот му задаваме повеќе активности во една рамка и врз видеолентата додаваме аудио. На ист начин се креираат повеќе рамки на приказната со различни активности за аватарот и врз секоја рамка вметнуваме аудио. На крајот, видеото се публикува, се споделува или се симнува.
Подготвено од

Марија Петреска
· Прва награда на Мајкрософт конференција во Сиетл за иновативна употреба на Thinglink и Powerpoint за креирање интерактивни инфографици во 2016 год.
· Genially амбасадор, близок соработник со издадени публикации за таа алатка.
· Flipgrid Certified Teacher – публикувани статии за иновативна употреба на Флипгрид за формативно оценување.

Креирање анимиран гиф со аватар – Аnimaker
Во ова видео ќе научиме како да креираме анимирани гифчиња со претходно креиран аватар со ликот на наставникот и како нив да ги вметнеме во Microsoft Teams, Powerpoint и во OneNote, и на тој начин да им дадеме повратни информации на учениците. Креираните гифчиња се симнуваат и се споделуваат во Teams, и се вметнуваат во презентации во тој формат, но доколку сакаме да ги вметнеме во OneNote, тогаш мора најпрво да се стават на страницата Giphy и потоа да се вметнат (embed) во тетратката со едноставно пуштање на линкот.
Подготвено од

Марија Петреска
· Прва награда на Мајкрософт конференција во Сиетл за иновативна употреба на Thinglink и Powerpoint за креирање интерактивни инфографици во 2016 год.
· Genially амбасадор, близок соработник со издадени публикации за таа алатка.
· Flipgrid Certified Teacher – публикувани статии за иновативна употреба на Флипгрид за формативно оценување.

Онлајн-настава со ученици со посебни образовни потреби: Совети и добри практики
Спроведување онлајн-настава со ученици со интелектуална попреченост – PowerPoint
Во ова видеоупатство се презентираат е-пристапни содржини кои на наставниците ќе им дадат идеја и насока како материјалот што го подготвуваат за класот да го адаптираат за потребите на учениците со интелектуална попреченост, при што тој ќе биде интересен и привлечен и ќе го задржи вниманието на ученикот. Низ презентација на е-пристапните содржини се даваат насоки за приспособување материјали за ученици со интелектуална попреченост. Врз основа на карактеристиките на учениците со попреченост, се даваат соодветни насоки за адаптација и креирање е-пристапна содржина. Со ова видеоупатство наставниците/родителите ќе ги прошират своите знаења за карактеристиките на децата со интелектуална попреченост и нивните потреби за приспособување на материјалите. Ќе се информираат за значењето на интерактивните содржини во работата со деца со интелектуална попреченост.
Подготвено од

м-р Марија Велиновска Велковска, специјален едукатор и рехабилитатор, дел од тимот на „Отворете ги прозорците“ – здружение на граѓани што работи на промоција на асистивна технологија.

Приспособувања на компјутерот за работа со лица со попреченост – PowerPoint
Во ова видеоупатство се презентираат насоки како може компјутерот да се направи полесен за употреба и да се овозможи поголема самостојност на ученикот при следењето на наставната програма. Пристапните опции што постојат во секој оперативен систем овозможуваат приспособувања на: контрастот на заднината, големината на иконите на заднината, глувчето (движењето, осцилациите, брзината на покажувачот), тастатурата – видови тастатура и опции (лепливи копчиња, филтер-копчиња), екранот (лупа и видови лупа, читач на екран, виртуелна тастатура). Овие приспособувања за учениците со попреченост во некои случаи овозможуваат единствен начин за пристап или, пак, полесен пристап до компјутерот. Наставниците и родителите преку ова видео ќе стекнат знаења што ќе им помогнат да го приспособат компјутерот да биде полесен за употреба.
Подготвено од

м-р Марија Велиновска Велковска, специјален едукатор и рехабилитатор, дел од тимот на „Отворете ги прозорците“ – здружение на граѓани што работи на промоција на асистивна технологија.

PowerPoint: Користење на вметнатите е-алатки
Во ова видеоупатство се презентира како во програмата Power oint може да се изработи е-пристапна содржина за ученик со попреченост. Најпрво се дефинира поимот е-пристапна содржина и се објаснува зошто е важно наставниците да знаат да направат ваква содржина. Во неколку чекори се објаснува што е важно да се искористи од можностите кои ги нуди програмата, соодветно на различните потреби и способности на учениците со попреченост. Се демонстрира како се заклучува заднината и објектите, како се прави анимација, а како повратна информација. Преку ова видеоупатство наставниците ќе стекнат знаење за можностите што ги нуди Powe Point ,во насока на креирање е-пристапна содржина приспособена на способностите, можностите и интересите на учениците со попреченост.
Подготвено од

м-р Марија Велиновска Велковска, специјален едукатор и рехабилитатор, дел од тимот на „Отворете ги прозорците“ – здружение на граѓани што работи на промоција на асистивна технологија.

Безбедност на интернет
Безбедност на интернет за ученици
Во ова видео учениците ќе се запознаат со основите на безбедноста на интернет. Ќе слушнат за тоа кои сè податоците треба да внимаваат како ги споделуваат, како да создадат силна лозинка и слично. Низ неколку практични вежби, учениците ќе станат побезбедни на интернет.
Подготвено од

Ема Близновска, наставник по англиски како странски јазик во приватното училиште „Пегасус ЕЛС“ , наставник обучен за користење Едмодо, сертифициран едукатор на Неарпод.

Безбедност на интернет за наставници
Во ова видео наставниците ќе научат како да бидат безбедни на интернет и кога се во контакт со своите ученици на интернет. Ќе слушнат практични совети како да создадат силна лозинка и како да препознаат безбедна и небезбедна веб-страница.
Подготвено од

Ема Близновска, наставник по англиски како странски јазик во приватното училиште „Пегасус ЕЛС“ , наставник обучен за користење Едмодо, сертифициран едукатор на Неарпод.

Како наставниците може да ги едуцираат своите ученици да бидат безбедни на интернет?
Во ова видео наставниците ќе можат да слушнат неколку различни начини на кои тие можат да ја интегрираат темата за безбедност на интернет во своите часови. Ќе слушнат и различни методи и идеи за игри и активности.

Подготвено од

Ема Близновска, наставник по англиски како странски јазик во приватното училиште „Пегасус ЕЛС“ , наставник обучен за користење Едмодо, сертифициран едукатор на Неарпод.

Што е дигитална безбедност ?
Во ова видео ќе се запознаете со модулот дигитална безбедност. Ќе имате можност да ја погледнете агендата на модулот и концептите на видеата кои следат. Споделуваме со вас што претставува дигиталната безбедност и кои се уреди и дејствија
се поврзуваат со дигиталната безбедност.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Физичка безбедност на дигитални уреди
Физичката безбедност е една од клучните работи во ланецот на дигитална безбедност. Во ова видео информирајте се што се подразбира под поимот физичка безбедност. Споделуваме најдобри практики за да превенирате напади на вашите уреди.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Добри практики за користење на лозинки
Современото дигитално општество ни наложува да користиме многу сајтови, а со тоа и да креираме многу кориснички сметки и лозинки. Во ова видео ќе се запознаеме со концептите на лозинки. Ќе имате можност да се информирате за добрата структура на лозинките. Со вас споделуваме препораки за креирање и менаџирање со вашите лозинки.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Безбедно веб прелистување на интернет
Секојдневно го користиме прелистувачот за пребарување на најразлични содржини. Дознајте во ова видео како да пребарувате безбедно и сигурно. Запознајте се со алатките кои ќе ви овозможат безбедно и сигурно пребарување. Погледнете ги примерите и применете ги советите кои ги споделуваме со вас.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Препознавање на спам пораки
Во ова видео ќе се запознаете со спам пораки. Ќе може да се информирате со каква намена ви се испраќаат тие пораки. Ќе научите како може да ги препознавате и да се заштите од спам пораките. И ќе имате можност да видете добри примери за најчесто испратени содржини како спам пораки.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Добри практики за заштита на вашиот компјутер

Во ова видео акцентот е ставен на заштита, споделуваме со вас од што треба да се штитите. Како да го одржувате и редовно да го проверувате вашиот оперативен систем, и кои алатки ви се од голема помош за да го правите тоа. Видеото содржи демо дел каде што имате можност да видите практични примери за користење на алатките.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Што е интернет приватност ?

Во ова видео ќе се запознаете со модулот приватност. Ќе имате можност да дознаете како социјалните медиуми и уредите кои ги поврзуваме на интернет навлегуваат во нашата приватност.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Закани за интернет приватност

Во ова видео ќе слушнете какви закани на интернет постојат. Како социјалните медиуми изнудуваат дозвола за користење на вашите најсензитивни и лични податоци. Ќе научите како да ги препознаете и како да се заштитите.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Што се тоа интернет колачиња ?

Во ова видео споделуваме со вас што е тоа колаче и како се дизајнирани колачињата за запомнување на вашите податоци. Може да научите какви видови на колачиња постојат и како се искористуваат податоците. Ќе се запознаете со опциите за препознавање и одбегнување на колачиња.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Како да ја подесите приватноста на вашиот мобилен уред

Примената на мобилните телефони е се поголема па затоа од клучно значење е да знаете како да ја подесите приватноста на вашиот мобилен уред. Споделуваме добри практики и совети за заштита на приватноста на вашиот андроид или ios мобилен уред.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Што се тоа податоци ?

Во ова видео ќе се запознаете со модулот трансфер на податоци . Ќе имате можност да ја погледнете агендата на модулот и концептите на видеата кои следат. Споделуваме со вас што претставуваат компјутерски податоци.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Опасности при пренос на податоци

Во ова видео ќе се запознаете со концептот на пренос на податоци. Ќе научете кои се опасностите при преносот на податоци и како да се заштитите од истите. Ќе дознаете кои се ризични податоци и како да бидете претпазливи при трансферот на ризичните податоци.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Колаборација со податоци

Во ова видео ќе ви ги претставиме најдобрите алатки за колаборација GoogleDrive и OneDrive. Ќе ги научите придобивките од користење на овие алатки за колаборација, како и различни начини за споделување на податоци.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Враќање на изгубените податоци

Во ова видео ќе се запознаете со концептите на бришење и враќање на компјутерските податоци. Споделуваме добри практики за враќање на податоци, преку Recuva софтверот.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Што е сајбер насилство?

Во ова видео ќе се запознаете со модулот сајбер насилство . Ќе имате можност да се запознaете со видовите на сајбер насилство и како се санкционира истото.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Интернет вознемирување

Во ова видео ќе научите што е интернет вознемирување. Ќе ве запознаеме со видовите на интернет вознемирување и како тоа влијае врз ранливите групи. Споделуваме совети како да препознаете интернет вознемирувањe.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Влијанието на социјалните медиуми и компјутерските игри

Во ова видео ќе се запознаете со најчесто користените апликации и сервиси на социјални медиуми на кои младите поминуваат најголем дел од времето, и како тие можат да влијаат во однос на интернет вознемирување. Исто така, влијанитето на игрите во интернет вознемирувањето.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Препознавање и заштита од интернет вознемирување

Во ова видео ќе се запознаете како може да препознаете дека децата се жртви на интернет вознемирување, како и што можете да превземете кон спречување и заштита на истото.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Што е дигитален отпечаток ?

Во ова видео ќе дознаете што се тоа дигитални отпечатоци. Ќе дознаете како организациите градат профили за акциите кои ги правите на интернет.Исто така че ви укажеме како се откажувате од контролата врз вашата приватност.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Несакани ефекти од дигиталните отпечатоци

Во ова видео ќе дознаете како организациите и компаниите ги следат вашите активности на интернет. Ќе дознаете што е приватност и како е заштитена вашата дигитална приватност. Исто така споделуваме што е тоа анонимност и како може да ја задржите дигиталната анонимност.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Видови на дигитални отпечатоци

Во ова видео ќе дознаете колку длабоки отпечатоци оставате користејки го вашиот смартфон или таблет. Ќе дознаете како наметнатата идентификација влијае врз вашиот дигитален отпечаток. Ќе споделиме какви отпечатоци оставате користејки компјутер или лаптоп.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.

Контрола на дигиталниот отпечаток

Во ова видео ќе се запознаете со стандардите кои ја уништуваат вашата приватност. Со вас ќе споделиме најдобри практики за контрола и чекори за одржување на вашиот дигитален отпечаток.

Видеото е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за зајакнување на интернет безбедност и знаењето. Целиот проект е реализиран со поддршка од TechSoup Europe и Фондација Метаморфозис.

Подготвено од

Марко Палоски e систем инженер, искусен ментор и член на техничкиот совет на Здружението на Информатичари на Македонија. Тој е истотака и инструктор на компјутерски курсеви за деца и иницијатор на голем број едукативни програми како на пример Microsoft Learn Student Ambassadors и Google Student Clubs.