ЕДУИНО-амбасадори е иницијатива на колективниот портал за дигитални
образовни содржини ЕДУИНО, кој настана во март минатата година како
одговор на пандемијата и решение на потребата за учење од далечина.

Иницијативата подразбира јавно признание за наставниците што снимиле
најмногу видеа и изработиле најмногу активности за игра во домашни услови.

„За првпат им оддаваме јавно признание на наставниците што се движечката
сила на образованието, а со тоа и на општеството. Преку оваа иницијатива
сакаме да искажеме неизмерна благодарност до сите што вложија огромен
труд, време и знаење во создавањето видеолекции и едукативни активности за
предучилишно, основно и средно образование.“

Претседателот на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски,
министерката за образование и наука, Мила Царовска и в.д. директорот на
Бироро за развој на образованието, Зеќирија Хасипи, ја поздравија оваа
иницијатива и официјално ги најавија првите 23 избрани ЕДУИНО-амбасадори,
кои до 31.12.2020 година снимиле најмногу видеа и изработиле најмногу
активности за игра во домашни услови.

ПРВИТЕ 23 ЕДУИНО-АМБАСАДОРИ до 31.12.2020 г. се:

Зорица Адамчевска, Жарко Алексовски, Шемсие Ајдари, Насер Адили, Љазиме
Амети, Светлана Бобевска, Мирадие Бајрами, Марија Богатиновска, Фатиме
Беџети-Дурмиши, Валентина Гаврилоска, Ќемалједин Емини, Рамиз Иљази,
Марија Мостро, Исак Османи, Зорица Пармачка-Велински, Весна Пупучовска,
Симона Ташева, Елена Ташева, Елена Тодоровска, Соња Трифуновска, Незир
Таири, Горан Цветкоски и Александар Цветкоски.

Оваа иницијатива е само почеток, а наскоро е најавен и нов избор на
следните ЕДУИНО-амбасадори, кои исполниле еден од досега поставени
критериуми:

  • снимиле над 15 видеа;
  • изработиле над 10 активности за игра во домашни услови.

Досега над 1200 наставници низ нашата држава придонеле во креирање на
повеќе од 3.626 видеа, односно за:

  • предучилишно образование: 303 видеа;
  • основно образование: 2.925 видеа;
  • средно образование: 398 видеа.

Повеќе за целокупниот успех и резултатите постигнати со помош на
наставниците и ЕДУИНО-наставата видете
тука

Запознајте ги ЕДУИНО-амбасадорите што дадоа видеоизјави на македонски
јазик.

Запознајте ги ЕДУИНО-амбасадорите што дадоа видеоизјави на албански
јазик.