Професионален развој

Професионалниот развој на наставниците и воспитувачите е клучната компонента за создавање ефективна средина за учење на децата. Наставниците, воспитувачите исто како и нивните ученици, можат да научат и да развиваат нови вештини, следејќи еден доброразвиен план за учење и професионален развоj.

Сите едукатори, вклучувајќи ги воспитувачите и одделенските наставници, треба постојано да ги надградуваат своите знаења и вештини за спроведување на најдобрите образовни практики во денешно време. Комплексноста на наставата се зголемува секоја година, со што едукаторите се соочуваат со големи предизвици, вклучувајќи го учењето на далечина, промените во предметната содржина, новите наставни методи, технолошкиот напредок, како и различните потреби за учење на децата. 

Овој дел на платформата ќе биде достапен наскоро и ќе понуди соодветна основа од различни модули, со цел ваш континуиран професионален развој на нови и современи теми, методи и практики!

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Курсеви/обуки

При избор на некоја  од понудените курсеви/обуки ќе бидете пренасочени кон соодветните модули и видеопредавања. Програмите се подготвени од реномирани домашни и интернационални експерти. Препорачуваме да го следите нумеричкиот тек на курсот/обуката, со цел оптимално следење на програмата и на сите нејзини предавања.

Бесплатен

Основи на социјална кохезија и културолошки дијалог

Види повеќе...

0% Завршен
0/1 Чекори

17.06.2021

Менаџмент со ресурси

Слушателите во рамките на овој курс ќе бидат обработени основни концепти од управувањето со ресурси

Види повеќе

0% Завршен
0/5 Чекори

16.06.2021

Управување со софтверски проекти

Научете да управувате со софтверски проекти и бидете чекор пред другите!

Види повеќе

0% Завршен
0/5 Чекори

16.06.2021

Обука за програмирање во c++

Ова е обука која ќе им овозможи стекнување на основи од предметите врзани за програмирање. Оваа обук...

Види повеќе

0% Завршен
0/5 Чекори

15.06.2021

Основи на програмирањето

Преку овој програмски јазик ќе се запознаете со основите на програмскиот јазик PASCAL.

Види повеќе

0% Завршен
0/5 Чекори

15.06.2021

Менаџмент со ресурси

Слушателите во рамките на овој курс ќе бидат обработени основни концепти од управувањето со ресурси

Види повеќе

0% Завршен
0/5 Чекори

« » страна 1 / 2