Професионален развој

Професионалниот развој на наставниците и воспитувачите е клучната компонента за создавање ефективна средина за учење на децата. Наставниците, воспитувачите исто како и нивните ученици, можат да научат и да развиваат нови вештини, следејќи еден доброразвиен план за учење и професионален развоj.

Сите едукатори, вклучувајќи ги воспитувачите и одделенските наставници, треба постојано да ги надградуваат своите знаења и вештини за спроведување на најдобрите образовни практики во денешно време. Комплексноста на наставата се зголемува секоја година, со што едукаторите се соочуваат со големи предизвици, вклучувајќи го учењето на далечина, промените во предметната содржина, новите наставни методи, технолошкиот напредок, како и различните потреби за учење на децата. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Курсеви/обуки

При избор на некоја  од понудените курсеви/обуки ќе бидете пренасочени кон соодветните модули и видеопредавања. Програмите се подготвени од реномирани домашни и интернационални експерти. Препорачуваме да го следите нумеричкиот тек на курсот/обуката, со цел оптимално следење на програмата и на сите нејзини предавања.

Бесплатен

ВОВЕД ВО ПРОГРАМАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ И ДОБРОСОСТО...

Види повеќе...

0% Завршен
0/5 Чекори