Активности и игри

Ве покануваме да ја разгледате нашата богата библиотека од над 200 активности за деца од 3 до 10 години, во која сме сигурни дека ќе најдете инспирација и прекрасна можност за учење и игра!

Оваа секција од платформата Едуино содржи игровни активности кои може да ги пребарате според избор на тема, возраст и време за реализација. Активностите се опишани според унифициран шаблон во кој е наведен начинот на подготовка и реализација, а подолу има и фотографии и/или видео од изведба на активностите. Во библиотеката ќе најдете и подготвени дигитални игри и упатства за нивна инсталација и играње.

Игровни активности
3 год. Возраст 10 год.
Учесници во активноста:
Форми на работа:
Локација:
Аспекти на развој:
game-thumbnail
Памукчиња во крукчиња

Преку оваа креативна и забавна активност детето истражува, открива и применува повеќе ликовни материјали и техники, прави нивни комбинации.

Родител/старател
4-6 години4-6 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Шиеме цветови

Активноста им помага на децата во координација рака - око и истовремено им помага да ја подобрат нивната концентрација.

Родител/старател
4-6 години4-6 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Математички фломастери

Освен за боење, искористете ги фломастерите за учење на редоследот на броевите, претходник - следбеник, поделбата на парни и непарни.

Родител/старател
4-6 години4-6 години, 6-8 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Итрото зајаче

Целта на активноста е детето да ги идентификува пречките на кои наидува гладното зајаче и да најде начин како може да стигне до морковчето. Дадени се четири пречки (вода, трева, јајца и кал).

Родител/старател
3-4 години3-4 години, 4-6 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови, Когнитивен развој и стекнување на општи знаења
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Точка по точка - број

Целта на активноста е детето да ги препознае броевите од 1 до 6, да ги идентификува и именува боите и да вежба броење.

Родител/старател
4-6 години4-6 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Шарена сложувалка

Целта на активноста е детето да ги идентификува поимите претставени на ролните од тоалетна хартија, да ги препознае на дадените шеми и да ги распореди во правилен редослед, според дадените шеми.

Родител/старател
4-6 години4-6 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Фрлање прстени

Позната игра од рециклирани материјали за големи и мали во домот со која се развиваат прецизноста и самоконтролата.

Родител/старател
4-6 години4-6 години, 6-8 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Мостови во различни бои

Целта на активноста е детето да ги препознава и именува боите и да може да поврзе две исти бои, со хартија што претставува мост помеѓу две бои.

Родител/старател
3-4 години3-4 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
1, 2, 3, ајде скокни ти!

Ученикот да ги препознае основните форми на дадените предмети, да ги именува формите, да ја препознае бојата на предметите и да ги класифицира според формата во соодветните кругови.

Родител/старател
3-4 години3-4 години, 4-6 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Различни калапчиња

Целта на оваа активност е да се наместат правилно формите во своите делови.

Родител/старател
3-4 години3-4 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
1 2 8 9