EDUINO ZHVILLIMI I HERSHËM I FËMIJËVE

Kategoritë

Shfletoni përmbajtjet arsimore sipas kategorive të ofruara. Duke zgjedhur secilën kategori, do t’ju shfaqen aktivitetet edukative për ta, përkatësisht në kategorinë e edukatorëve do të keni një pasqyrë të aktiviteteve për arsimin parashkollor, në kategorinë e mësimdhënësve klasorë – pasqyra e arsimit shkollor dhe mësimit klasor, ndërsa për prindërit – pasqyrë aktivitetesh që mund t’i bëni me fëmijën tuaj në shtëpi.

EDUINO ZHVILLIMI I HERSHËM I FËMIJËVE

Aktivitete më të reja

game-thumbnail
Karaktere nga shishet

Përmes lojës fëmija do të mësojë se një objekt mund të përdoret edhe për qëllime të tjera përveç qëllimit themelor.

Prindi/kujdestari
6-8 viti6-8 viti
game-thumbnail
Shqisa për shije

Përmes bisedës dhe ndërveprimit, mësoni për shqisën e shijes që gjendet në gjuhë. Ky aktivitet përfshin një eksperiment, dhe në vetë udhëzimet ka një skemë interesante me udhëzime për kryerjen e aktivitetit.

Prindi/kujdestari
6-8 viti6-8 viti
Aktivitete edukative në kushte shtëpieAktivitete edukative në kushte shtëpie
game-thumbnail
Mëkimi i zogjve

Ky është një aktivitet praktik në të cilin fëmija do të krijojë një ushqyes natyral zogjsh që do të varet afër shtëpisë suaj dhe do të ushqejë zogjtë në periudha të ndryshme të vitit. Mundësi e bukur për punë dhe për të mësuar llojet e ndryshme të zogjve dhe ushqimin që ata hanë.

Prindi/kujdestari
4-6 viti4-6 viti, 6-8 viti, 8-10 viti
Aktivitete edukative në kushte shtëpieAktivitete edukative në kushte shtëpie

Zhvillimi socio-emocional

“Zhvillimi socio-emocional konsiderohet si fusha më e rëndësishme në zhvillimin e hershëm të fëmijës sepse e prek zhvillimin në të gjitha fushat tjera, e veçanërisht konsiderohet si kryesor për të pasur një qëndrim pozitiv ndaj të mësuarit, përvetësimit të kompetencave akademike jo vetëm në fëmijëri, por edhe më vonë në jetë. “Fëmijët që janë të aftë nga pikëpamja shoqërore dhe emocionale kanë një entuziazëm shumë më të madh për të mësuar (interes, kënaqësi dhe motivim për të mësuar) dhe mësojnë më lehtë (tregojnë këmbëngulje, fleksibilitet, janë në gjendje të mbajnë vëmendjen, t’i kontrollojnë ndjenjat dhe sjelljen)”.

* fragment nga ZBATIMI I STANDARDEVE PËR MËSIM DHE ZHVILLIM TË HERSHËM. PRAKTIKAT E MIRA PËR NXITJEN E MËSIMIT TË HERSHËM TE FËMIJËT E VEGJËL, botues: Ministria e Punës dhe Politikës Sociale

Zhvillimi profesional

Zhvillimi profesional është pjesë nga faqja e internetit, e cila do të jetë në dispozicion së shpejti. Kjo pjesë është dedikuar vetëm për shfrytëzuesit e regjistruar të platformës dhe përmban videomateriale speciale të dizajnuara në mënyrë profesionale për zhvillim profesional, në formë të moduleve edukative për edukatorët.

Mëso më shumë

EDUINO

Heronjtë tanë arsimorë

Këtë gjysmë vjetor, EDUINO jua prezanton dhe u shpreh falënderim heronjve arsimorë: