Aktivitete dhe lojra

Ju ftojmë ta shikoni bibliotekën tonë të pasur me mbi 200 aktivitete për fëmijë nga 3 deri në 10 vjeç, në të cilat jemi të sigurt që do të gjeni frymëzimin dhe një mundësi të mrekullueshme për të mësuar dhe luajtur!

Ky seksion i platformës Eduino përmban aktivitete lojërash të cilat mund t’i kërkoni duke zgjedhur një temë, moshë dhe kohëzgjatje për realizim. Aktivitetet përshkruhen sipas një shablloni të unifikuar në të cilin është paraqitur metoda e përgatitjes dhe realizimit, poashtu, më poshtë ka foto dhe/ose video të realizimit të aktiviteteve. Në këtë bibliotekë do të gjeni lojëra digjitale të gatshme dhe udhëzime për instalimin dhe mënyrën luajtjes së tyre.

Aktivitete të lojës
3 viti Mosha 10 viti
Pjesëmarrës në aktivitetin:
Forma të punës:
Lokacion:
Aspekte të zhvillimit:
game-thumbnail
Ndiqe vijën

“Ndiqe vijën” është lojë që e inkurajon fëmijën të zotërojë me sukses lëvizjen e dorës në hapësirë të kufizuar, të lëvizë saktë dorën në drejtime të ndryshme, duke u përgatitur kështu për të shkruar.

Prindi/kujdestari
3-4 viti3-4 viti
Aktivitete edukative në kushte shtëpieAktivitete edukative në kushte shtëpie
Kushte shtëpijeKushte shtëpije
game-thumbnail
Pikado

Qëllimi i aktivitetit është të përvetësohet mbledhja e më shumë numrave. Numrat e shkruar në pikado mund të jenë njëshifror, dhjetëshe të plota, qindëshe të plota, mijëshe të plota.

Mësues
6-8 viti6-8 viti, 8-10 viti
MatematikëMatematikë
KlasëKlasë
game-thumbnail
Bonton filxhanë

Sjelljet e mira dhe të bukura janë pasqyra e çdo njeriu, fotografia e personalitetit dhe zakoneve të tij kulturore. Sjelljet e mira mësohen në familje, vazhdojnë në shkollë dhe pasurohen gjatë jetës

Mësues
8-10 viti8-10 viti
ShoqëriaShoqëria
KlasëKlasë
game-thumbnail
Shujta argëtuese

Nxënësit mësojnë për ushqimin e shëndetshëm dhe rëndësinë e tij për zhvillimin. Të gjithë marrin pjesë në përgatitjen e shujtës së shijshme. Ushqimi mund të ketë buzëqeshje dhe të jetë plot shëndet.

Mësues
6-8 viti6-8 viti
Shëndet dhe zhvillim motorikShëndet dhe zhvillim motorik
KlasëKlasë
game-thumbnail
Ora diellore

Nëpërmjet këtij aktiviteti nxënësit do të kenë mundësi të njihen me orën diellore. Është një lloj instrumenti i krijuar për të matur kalimin e kohës me ndihmën e lëvizjes së Diellit.

Mësues
8-10 viti8-10 viti
Shkencat natyroreShkencat natyrore
Oborr (kushte të jashtme)Oborr (kushte të jashtme)
game-thumbnail
Shtëpia ekologjike e zogjve

Nga materiale të ndryshme, me ripërdorim, bëhen shtëpitë e zogjve. Shtëpitë janë të ekspozuara në oborrin e shkollës, ku rregullisht vendoset ushqimi për mysafirët e uritur - zogjtë.

Mësues
6-8 viti6-8 viti
Shkencat natyroreShkencat natyrore
KlasëKlasë
game-thumbnail
Puset shumëngjyrëshe

Puset janë të shënuara me numra nga 1 deri në 10 ose nga 11 deri në 20. Në puset e vogla të bëra, nxënësit shënojnë shprehjet përkatëse të numrave, të cilat duhet të japin shumën ose dallimin përkatës

Mësues
6-8 viti6-8 viti
MatematikëMatematikë
KlasëKlasë
game-thumbnail
Vezët magjike

Aplikacionet e vezëve vendosen para fëmijëve dhe zhvillohet bisedë për atë se çfarë ndodhet në to. Më pas nxënësit udhëzohen se duhet të radhiten vezët sipas madhësisë (1-20).

Mësues
6-8 viti6-8 viti
MatematikëMatematikë
KlasëKlasë
game-thumbnail
X shumëngjyrësh

Duke e drejtuar nxënësin që t'i radhit drejtë dhe saktë rruazat në shenjën X, përmirësohet sjellja e fëmijëve dhe arrihet kontrolli i impulseve dhe vetërregullimi.

Mësues
6-8 viti6-8 viti
Zhvillimi kognitiv dhe përvetësim i njohurive të përgjithshmeZhvillimi kognitiv dhe përvetësim i njohurive të përgjithshme
KlasëKlasë
game-thumbnail
Kush është imituesi më i mirë

Aktiviteti kryhet duke tërhequr letra me njerëz të vizatuar në pozicione të ndryshme dhe duke u përpjekur të imitojë pozicionin e tyre.

Mësues
6-8 viti6-8 viti
Eduktë fizike dhe shëndetësoreEduktë fizike dhe shëndetësore
Sallë sportiveSallë sportive
1 2 15 16