Tani është koha për të ngrirë dhe shkrirë! Shpejtësia, gjallëria dhe aftësia fizike e kombinuar me muzikë dhe disa rregulla të thjeshta, ky aktivitet ju lejon të provoni aftësinë tuaj për të reaguar shpejt. Prisni shumë poza interesante dhe të qeshura.

Илустрација на игровна активност
Shikime: 124
Vlerësim:
Autor(ë):

Sonja Çallovska, Vesna Peceva

Kontrolluar me: Sonja Çallovskа
Shtojca:
Nuk ka shtojca për këtë aktivitet
Materiale:

Muzikë me ritëm të fortë e të shpejtë.

Forma të punës:

Individuale

Sfera të programit - Aspekte të zhvillimit/Lëndë mësimore:
Nënaspekte të zhvillimit:
Pjesëmarrës në aktivitetin:
Prindi/kujdestari
Lokacion:
Kushte shtëpije
Koha për përgatitje:
10 minuta
Koha e realizimit:
25 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
4-6 viti, 6-8 viti, 8-10 viti
Vlera të karakterit:
kujdesi, kujdesi