Ky aktivitet bazohet në imagjinatën e fëmijëve, ku secili fëmijë duhet të krijojë historinë e tij personale me ndihmën e fotografive të vizatuara në kartelat e miqve të tyre. Kjo do t'i ndihmojë ata në jetën reale të krijojnë historinë e tyre të plotë duke lidhur ngjarjet që i kanë parë, dëgjuar ose ndodhur. Mosha ideale për të inkurajuar fëmijët të mendojnë në këtë mënyrë, pra të luajnë këtë lojë, është nga 4 deri në 6 vjeç.

Илустрација на игровна активност
Shikime: 268
Vlerësim:
Autor(ë):

Nëse ju jeni autor i këtij aktiviteti, ju lutemi të na kontaktoni.

Kontrolluar me: Nuk ka informacion
Shtojca:
Nuk ka shtojca për këtë aktivitet
Materiale:

Fletë; Ngjyra; Gërshërë

Forma të punës:

E përbashkët

Sfera të programit - Aspekte të zhvillimit/Lëndë mësimore:
Nënaspekte të zhvillimit:
Pjesëmarrës në aktivitetin:
Edukator
Lokacion:
Hapsirë për mësim (argëtim)
Koha për përgatitje:
10 minuta
Koha e realizimit:
30 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
4-6 viti
Vlera të karakterit:
angazhimi, të menduarit