Ky aktivitet, përveç azhurnimit të fjalorit, mundëson edhe imagjinatën vizuale dhe krijimin e një historie në rend kronologjik. Kjo bëhet duke u dhënë studentëve fotografi dhe fjalë për të rregulluar në një litar. Ata kanë mundësinë të rendisin fillimisht figurat dhe më pas të rregullojnë fjalët sipas tyre ose anasjelltas, të rregullojnë fjalët së pari dhe pastaj fotografitë.Aktiviteti është synuar për fëmijë nga 6 deri në 10 vjeç.

Илустрација на игровна активност
Shikime: 225
Vlerësim:
Autor(ë):

Hillda Dimitrievska, Stançe Shterjovska, Gabriella Todoroviq, ilustrim: Katerina Nikollovska; përkthim dhe lekturë: Agim Leka

Kontrolluar me: Sonja Çallovska
Shtojca:
Materiale:

Karton; gërshërë; ngjitës në stik; ngjyra druri ose fllomasterë; kërp; kapëse

Forma të punës:

Individuale, Punë në çifte

Sfera të programit - Aspekte të zhvillimit/Lëndë mësimore:
Nënaspekte të zhvillimit:
Pjesëmarrës në aktivitetin:
Mësues
Lokacion:
Klasë, Të tjera
Koha për përgatitje:
60 minuta
Koha e realizimit:
80 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
6-8 viti, 8-10 viti
Vlera të karakterit:
kurioziteti, bashkëpunimi