Bëni vepër arti unike me materialet artistike që keni në shtëpinë tuaj, në një mënyrë të jashtëzakonshme! Më pas fëmija duke shikuar punën e tij artistike ka mundësinë të shpjegojë se çfarë do të ishte ndryshe kur vizatoni ose pikturoni mbrapsht. Një aktivitet që sigurisht ofron një këndvështrim tjetër.

Илустрација на игровна активност
Shikime: 208
Vlerësim:
Autor(ë):

Sonja Çallovska; Vesna Peceva Dizajn grafik: Katerina Nikollovska; Lektor: Jana Mihajllovska; Përkthim: Agim Leka

Kontrolluar me: Sonja Çallovskа
Shtojca:
Nuk ka shtojca për këtë aktivitet
Materiale:

Tavolinë e ulët; Fletë letre; Selotejp; Pajisje për të vizatuar a për të pikturuar

Forma të punës:

Individuale

Sfera të programit - Aspekte të zhvillimit/Lëndë mësimore:
Nënaspekte të zhvillimit:
Pjesëmarrës në aktivitetin:
Prindi/kujdestari
Lokacion:
Kushte shtëpije
Koha për përgatitje:
10 minuta
Koha e realizimit:
25 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
4-6 viti, 6-8 viti, 8-10 viti
Vlera të karakterit:
kujdesi, kujdesi, angazhimi