Qëllimet janë t'i mundësojnë fëmijës të perceptojë dhe shfaqë disa emocione në komunikimin e përditshëm; fëmija të përmirësojë koordinimin e mbajtjes së gërshërëve në njërën dorë dhe prerjes së letrës. Toleranca është një nga cilësitë kryesore që një fëmijë duhet të posedojë, kështu që ky aktivitet do t'i ndihmojë fëmijët të zhvillojnë dhe përmirësojnë tolerancën.

Илустрација на игровна активност
Shikime: 136
Vlerësim:
Autor(ë):

Petrushevska Natasha; Maxhunkovska Orhideja Gjorgjievska

Kontrolluar me: Sonja Çallovska
Shtojca:
Materiale:

Kartonë; letër me ngjyra; kolazh; ngjitës; gërshërë; fllomasterë dhe një fletë blloku

Forma të punës:

Në grupe, Individuale

Sfera të programit - Aspekte të zhvillimit/Lëndë mësimore:
Nënaspekte të zhvillimit:
Pjesëmarrës në aktivitetin:
Edukator
Lokacion:
Hapsirë për mësim (argëtim)
Koha për përgatitje:
60 minuta
Koha e realizimit:
30 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
3-4 viti, 4-6 viti
Vlera të karakterit:
dinjiteti personal, dinjiteti, vetëkontrolli