Ashtu si emri i këtij aktiviteti, në praktikë Raketa e hareshme nxit pozitivitet dhe disponim të këndshëm te secili nga pjesëmarrësit. Përmes këtij aktiviteti fëmija përvetëson perceptimin vizual dhe emërtimin e numrave deri në 10, njohjen dhe emërtimin korrekt të formave 2D, por gjithashtu zhvillon aftësinë për të kryer lëvizje të koordinuara të syve-dorës duke përdorur materiale të ndryshme. Realizohet në klasë.

Илустрација на игровна активност
Shikime: 241
Vlerësim:
Autor(ë):

Nëse ju jeni autor i këtij aktiviteti, ju lutemi të na kontaktoni.

Kontrolluar me: Nuk ka informacion
Shtojca:
Materiale:

gërshërë; ngjitës

Forma të punës:

Në grupe

Sfera të programit - Aspekte të zhvillimit/Lëndë mësimore:
Nënaspekte të zhvillimit:
Pjesëmarrës në aktivitetin:
Mësues
Lokacion:
Klasë
Koha për përgatitje:
40 minuta
Koha e realizimit:
40 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
6-8 viti
Vlera të karakterit:
këmbëngulësia, kurioziteti, bashkëpunimi