Aktiviteti "Aventurë me stinat e vitit" ju dërgon në një aventurë dhe kënaqësi të vërtetë duke zgjuar kreativitetin dhe vetëbesimin tuaj. Përmes 24 kartelave të bëra dhe 4 posterave, fëmijës i jepet mundësia të njohë dhe të shprehë verbalisht karakteristikat e stinëve. Realizohet për 30 minuta dhe kontribuon për zhvillimin njohës të fëmijëve dhe zgjerimin e njohurive të tyre të përgjithshme.

Илустрација на игровна активност
Shikime: 281
Vlerësim:
Autor(ë):

Biljana Gapkovska Kërsteva; Kërstena Jovanovska; Mirjana Stojçevska; Ilustrim: Katerina Nikollovska: Përkthim dhe lekturë: Agim Leka

Kontrolluar me: Sonja Çallovska
Shtojca:
Materiale:

Nuk ka informacion

Forma të punës:

E përbashkët, Individuale

Pjesëmarrës në aktivitetin:
Edukator
Lokacion:
Hapsirë për mësim (argëtim)
Koha për përgatitje:
5 minuta
Koha e realizimit:
30 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
4-6 viti
Vlera të karakterit:
këmbëngulësia, të menduarit