A jeni gati për kreativitet? Vizatoni fytyrën tuaj në karton dhe bëni flokë nga leshi ose kordat. Pastaj provoni të krijoni një karakter si ky për antarët e tjerë të familjes.

Илустрација на игровна активност
Shikime: 176
Vlerësim:
Autor(ë):

Sonja Çallovska, Vesna Peceva; dizajner grafik: Katerina Nikollovska Teri; lektor: Jana Mihajllovska; Përkthim: Agim Leka

Kontrolluar me: Nuk ka informacion
Shtojca:
Materiale:

Bazë kartoni; Pajisje për të vizatuar dhe për të shkruar; Lesh dhe toja me ngjyra të ndryshme; Krabëz për thurje/fëndyell/gërshërë; Selotejp; Gërshërë

Forma të punës:

Individuale

Sfera të programit - Aspekte të zhvillimit/Lëndë mësimore:
Nënaspekte të zhvillimit:
Pjesëmarrës në aktivitetin:
Prindi/kujdestari
Lokacion:
Kushte shtëpije
Koha për përgatitje:
15 minuta
Koha e realizimit:
40 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
6-8 viti, 8-10 viti
Vlera të karakterit:
kujdesi, kujdesi