Дали сте подготвени да откривате повеќе за превозните средства во водениот сообраќај? Со оваа активност ќе се запознаете со подморниците и ќе креирате мал океан во шише.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 1524
Оцена:
Автор(и):

Анета Димишковска

Проверено со: Нема информации
Прилози:
Материјали:

Пластично шише; Вода; Течен сапун; Гумирани листови во боја; Ножички

Форми на работа:

Заедничка, Индивидуална

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Учесници во активноста:
Родител/старател
Локација:
Домашни услови
Време за подготовка:
10-15 минути
Време на реализација:
15 минути
Возраст - Развоен период:
4-6 години
Карактерни вредности:
истрајност