Активност што ги стимулира процесите на логичкото размислување и фината моторика, овозможува осознавање на буквите на ниво на рекогниција и увид во нивната структура.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 348
Оцена:
Автор(и):

Рената Максимова

Проверено со: Нема информации
Прилози:
Материјали:

Подебела хартија/картон, ножици, молив, клопче/макара конец.

Форми на работа:

Заедничка, Индивидуална

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Учесници во активноста:
Родител/старател
Локација:
Домашни услови, Просторија за учење (занимална), Училница
Време за подготовка:
30 минути
Време на реализација:
15 минути
Возраст - Развоен период:
4-6 години, 6-8 години
Карактерни вредности:
трпеливост, посветеност, ангажираност, размислување, внимателност